مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف 1400/10/25 1400/11/05
مناقصه تعمیر و کالیبراسیون رگولاتور درسایزهای مختلف درسطح استان 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه خرید ایستگاه و هیتر 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه احداث ابنیه فنی خط انتقال 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه خرید ایستگاه و هیتر در سایزهای مختلف 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ابنیه فنی خط انتقال 6 اینچ 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه احداث ابنیه فنی خط انتقال 6 اینچ 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه خرید ایستگاه و هیتر در سایزهای مختلف 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و کالیبراسیون رگولاتور درسایزهای مختلف 1400/10/19 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات شبکه وانشعابات توسعه یافته شهرستان 1400/10/16 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی 1400/10/16 1400/10/19
مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات توسعه یافته 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی ۴ مورد ساختمان اداری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی ۴ مورد ساختمان اداری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ابنیه فنی خط انتقال ۶ اینچ 1400/10/15 1400/11/03
مناقصه خرید ایستگاه وهیتر در سایزهای مختلف 1400/10/15 1400/11/03
مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات توسعه یافته 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی 4 مورد ساختمان اداری 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات توسعه یافته 1400/10/11 1400/10/19
مناقصه واگذاری اجرای شبکه و انشعابات پراکنده 1400/10/08 1400/10/11
صفحه 1 از 65