مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5996118 مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن در سایز های مختلف 1401/09/08 1401/09/19
5996056 مناقصه خرید لوله فلزی در سایز های مختلف 1401/09/08 1401/09/19
5993233 مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان چند منظوره و مدیریت بحران 1401/09/07 1401/09/12
5989591 مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان چند منظوره و مدیریت بحران 1401/09/07 1401/09/12
5985400 مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان چند منظوره و مدیریت بحران 1401/09/06 1401/09/12
5979554 مناقصه اجرای عملیات بازسازی ومقاوم سازی خطوط وتاسیسات گازرسانی 1401/09/03 1401/09/05
5978464 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، فنی تخصصی وپشتیبانی 1401/09/02 1401/09/05
5974758 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، فنی تخصصی و پشتیبانی 1401/09/02 1401/09/05
5974453 مناقصه اجرای عملیات بازسازی و مقاوم سازی خطوط و تاسیسات گازرسانی 1401/09/02 1401/09/05
5971885 مناقصه اجرای عملیات بازسازی و مقاوم سازی خطوط و تاسیسات گازرسانی در سطح شهرستان 1401/09/01 1401/09/05
5970835 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری، فنی تخصصی و پشتیبانی 1401/09/01 1401/09/05
5964579 مناقصه اجرای عملیات بازسازی و مقاوم سازی خطوط و تاسیسات گازرسانی 1401/08/29 1401/09/05
5963983 مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان چندمنظوره و مدیریت بحران 1401/08/29 1401/09/12
5959687 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1401/08/28 1401/08/28
5958648 مناقصه خرید اتصال مفصلی 1401/08/28 1401/08/28
5957215 مناقصه خرید اتصال مفصلی 1401/08/26 1401/08/28
5955793 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 1401/08/25 1401/08/28
5954885 مناقصه خرید اتصالات مفصلی 1401/08/25 1401/08/28
5954874 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1401/08/25 1401/08/28
5954150 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1401/08/25 1401/08/28
صفحه 1 از 82