مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان واگذاری امور خدمات نظافت، آبدارخانه و موزع واقع در ساختمان های ICT استان ها 1397/12/25 1397/12/12
انجام خدمات نظارت بر اجرای پروژه پروژه بازسازی و احیا ساختمان تاریخی 1397/12/18 1398/01/06
واگذاری امور خدمات نظافتچی ، آبدارچی و موزع اداره کل ict 1397/12/07 1397/12/12
فراخوان واگذاری امور خدمات نظافت، آبدارخانه و موزع واقع در ساختمانهای ICT استانها 1397/12/07 1397/12/12
خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر اجرای پروژه بازسازی و احیا ساختمان تاریخی و خرید خدمات مشاوره... 1397/11/18 1397/11/25
انجام خدمات نظارت بر اجرای پروژه بازسازی و احیا ساختمان تاریخی 1397/11/16 1397/11/25
فراخوان انجام مطالعات و طراحی بهسازی لرزه ای جهت مقاوم سازی ساختمانهای ستادی 1397/11/16 1397/11/25
خرید، حمل، نصب، شاسی کشی، اخذ استاندارد و نگهداری یکساله آسانسورهای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاع... 1397/11/16 1397/11/27
خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات و طراحی بهسازی لرزه ای 1397/09/20 1397/09/27
انجام خدمات محاسبات و طراحی مقاوم سازی ساختمان ها 1397/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30