مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات حمل اکستراکت از مبدأ پالایشگاه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حمل روغن 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حمل لوبکات 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل اکسترکت و روغن پایه از پالایشگاه خود به اسکله 1400/10/12 1400/10/25
مناقصه واگذاری حمل لوبکات و آیزوریسایکل از پالایشگاه 1400/10/12 1400/10/25
مناقصه روغن تالو (فت) مصرفی خود 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حمل لوبکات 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی راننده جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل خودروئی سبک 1400/06/29 1400/07/07
مناقصه واگذاری حمل لوبکات 1400/06/09 1400/06/20
مناقصه واگذاری عملیات حمل لوبکات 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حمل لوبکات از مبدا پالایشگاه 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حمل محصولات مظروف صادراتی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل لویکات از پالایشگاه 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه حمل محصولات مظروف صادراتی از قبیل بشکه و کارتن 1400/04/28 1400/05/05
مناقصه خرید دو اتیل هگزا نوئیک و سدیم مولیبدات مورد نیاز پالایشگاه 1400/04/20 1400/05/03
مناقصه حمل منو اتیلن گلایکول (MEG) 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ظروف فلزی 1400/04/09 1400/04/20
مناقصه تامین نیروی داربست بند مورد نیاز خود 1400/04/08 1400/04/19
مناقصه واگذاری عملیات حمل لوبکات 1400/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل لوبکات از پالایشگاه 1400/03/30 1400/04/09
صفحه 1 از 14