مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه قرائت و توزیع قبوض آبفا و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و ساختمان اداره آبفا و حفاظ... 1398/11/08 1398/11/15
اصلاح شبکه خط انتقال برق آب 1398/11/08 1398/11/13
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبفا امور بهره برداری - تعمیر و نگهداری - نصب انشعابات آب - اپراتو... 1398/11/07 رجوع به آگهی
قرائت و توزیع قبوض آبفا - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و ساختمان اداره آبفا- حفاظت و بهره برداری... 1398/11/06 1398/11/15
واگذاری پروژه قرائت و توزیع قبوض آبفا و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و ساختمان اداره آبفا و حفاظ... 1398/11/06 رجوع به آگهی
اصلاح شبکه خط انتقال برق آب حیات 1398/11/06 1398/11/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه خط انتقال برق آب حیات شوشتر 1398/11/05 1398/11/13
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ـ امور بهره برداری - تعمیر و نگهداری - نصب انشعابات آب - اپراتور ر... 1398/11/05 رجوع به آگهی
تعمیرات شبکه و انشعابات ـ نصب انشعابات 1398/10/29 1398/11/08
فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور خانگی آبگرم یک دوم اینچ 60 درجه به تعداد 10000 عدد شهرستان مسجد سلیم... 1398/10/29 1398/11/06
صفحه 1 از 267