مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب آشامیدنی 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه - خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث تاسیسات سرچاهی - احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ و اجرای خط انتقال آب و فیلتراسیون تاسیسات آبرسانی - تهیه، حمل، نصب و راه اندازی پمپها و بلوئرهای هوادهی و بازسازی تابولهای فیلترهای تحت فشار... 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ موقت فاضلاب PST4T و اجرای خط تحت فشار شهرک 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ و اجرای خط انتقال آب و فیلتراسیون تاسیسات آبرسانی 1400/10/27 1400/11/05
مناقصه احداث تاسیسات سرچاهی - احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ و اجرای خط انتقال آب و فیلتراسیون تاسیسات آبرسانی - تهیه، حمل، نصب و راه اندازی پمپها و بلوئرهای هوادهی و بازسازی تابولهای فیلترهای تحت فشار ت... 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث تاسیسات سرچاهی ـ احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ و اجرای خط انتقال آب و فیلتراسیون تاسیسات آبرسانی ـ تهیه، حمل، نصب و راه اندازی پمپ ها و بلوارهای هوادهی و بازسازی تابلوهای فیلترهای ت... 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث تاسیسات سرچاهی 1400/10/26 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی پمپ ها و بلوئرهای هوادهی و بازسازی تابلوهای فیلترهای تحت فشار تصفیه خانه شهید الماسی پروژه غیزا 1400/10/26 1400/11/05
مناقصه عملیات احداث ایستگاه های تقویت فشار ، مخازن و ساختمان های جانبی طرح آبرسانی به شهر 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه واگذاری: احداث تلمبه خانه فاضلاب، تکمیل و بازسازی خطوط تحت فشار و بخشی از خطوط جمع آوری فاضلاب - عملیات اجرایی آبرسانی به روستا - عملیات اجرایی به روستاها - اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات ب... 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ موقت فاضلاب PST4T و اجرای خط تحت فشار 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ موقت فاضلاب 1400/10/22 1400/11/04
مناقصه واگذاری عملیات احداث ایستگاه پمپاژ موقت فاضلاب PS4T و اجرای خط تحت فشار 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه جمع آوری، انتقال و انشعابات فاضلاب - اجرای شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل و بهره برداری بخشی از طرح فاضلاب 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه احداث تلمبه خانه فاضلاب، تکمیل و بازسازی خطوط تحت فشار و بخشی از خطوط جمع آوری فاضلاب - عملیات اجرایی آبرسانی -اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات بخشی از مناطق - تجهیز چاه ، احداث ابنیه و خط انتق... 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه جمع آوری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث ایستگاه های تقویت فشار -مخازن و ساختمان های جانبی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث ایستگاه های تقویت فشار ، مخازن و ساختمان های جانبی طرح آبرسانی 1400/10/21 1400/10/29
صفحه 1 از 175