مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خودروی وانت جهت انجام امورات مربوط به واحد امانی و پخش آسفالت مناطق و لایروبی کانالهای هدایت... 1398/02/29 رجوع به آگهی
تامین خودروی وانت ـ لایروبی کانال های هدایت آبهای سطحی و حفر چاه های جذبی ـ اصلاح و ترمیم و لایروبی... 1398/02/29 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه 1398/02/23 رجوع به آگهی
جدولگذاری در سطح منطقه 1398/02/21 رجوع به آگهی
جدول گذاری و پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه - احداث دیوار ساحلی رودخانه و .... 1398/02/12 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور تایپ و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری و واگذاری انجام امور خدمات عم... 1397/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور تایپ و دبیرخانه شهرداری مرکز و مناطق ششگانه شهرداری و واگذاری انجام امور خدمات عم... 1397/12/12 رجوع به آگهی
اجاره خودرو جهت شهرداری مرکز و مناطق 1397/11/29 رجوع به آگهی
مرمت بهره برداری اجاره و انتقال پروژه رستوران و ... 1397/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32