مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی، درآمد، نوسازی و اصناف (کسبی) و ماده صد - ساخت و نصب پنج دستگ... 1398/10/09 رجوع به آگهی
اصلاحیه مناقصه تکمیل مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی 1398/09/11 رجوع به آگهی
خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی، درآمد، نوسازی و اصناف (کسبی) و ماده صد - ساخت و نصب پنج دستگا... 1398/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های تکمیل پروژه آبرسانی و خرید تابلو های راهنمایی مسیر و تکمیل و بهسازی پارک 1398/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه ها 1398/07/23 رجوع به آگهی
احداث دیوار حایل انتقال و هدایت آبهای سطحی 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های (خرید کف فرش بتنی ـ خرید سنگ فرش مصنوعی ـ واگذاری امور خدماتی هتل ـ تکمیل پروژه آب... 1398/07/06 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی درمان 1398/07/04 رجوع به آگهی
اجرای آسفالت معابر و بهسازی آسفالت -خرید کف فرش بتنی-خرید سنگ فرش مصنوعی -احداث شبکه روشنایی تقاطع غ... 1398/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی هتل-احداث دیوار حایل انتقال و هدایت آبهای سطحی -هوشمند سازی شش تقاطع شهری 1398/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34