کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392970 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد احداث پارک سوار- احداث و اصلاح مسیر پیاده روی مجموعه قود استریت- خرید 16 عدد دوربین کنترل سرعت به همراه متعلقات با قابلیت پلاک خوانی و پردازش تصاویر استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/15
7389764 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 16 عدد دوربین کنترل سرعت به همراه متعلقات (با قابلیت پلاک خوانی و پردازش تصاویر) استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/15
7389763 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک سوار میدان استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/15
7389762 مناقصه احداث و اصلاح مسیر پیاده روی مجموعه فود استریت شهر اراک استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/15
7364106 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد خرید چیلرهای هوا خنک - نگهداری ، نصب و برچیدن علائم ترافیکی و انجام امورات ترافیکی استان مرکزی 1402/09/02 1402/09/08
7361711 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد خرید چیلرهای هوا خنک- نگهداری ، نصب و برچیدن علائم ترافیکی و انجام امورات ترافیکی بصورت حجمی استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/08
7361696 مناقصه نگهداری،نصب و برچیدن علائم ترافیکی و انجام امورات ترافیکی بصورت حجمی استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/08
7361610 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چیلر های هوا خنک مجتمع آفتاب استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/08
7349142 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری در سطح شهر استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/05
7348343 مناقصه واگذاری جدول گذاری در سطح شهر استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/05
7303860 مناقصه 2ردیف مناقصه شامل :خرید نمک 06 آبی - احداث و اصلاح مسیر پیاده روی مجموعه فود استریت شهر استان مرکزی 1402/08/23 1402/08/25
7299682 مناقصه 2ردیف مناقصه شامل :خرید نمک 06 آبی - احداث و اصلاح مسیر پیاده روی مجموعه فود استریت شهر استان مرکزی 1402/08/22 1402/08/25
7295935 مناقصه احداث و اصلاح مسیر پیاده روی مجموعه فود استریت شهر اراک استان مرکزی 1402/08/21 1402/08/25
7295833 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نمک خیابانی06 آبی استان مرکزی 1402/08/21 1402/08/25
7294981 مناقصه 2ردیف مناقصه شامل :خرید نمک 06 آبی - احداث و اصلاح مسیر پیاده روی مجموعه فود استریت شهر استان مرکزی 1402/08/21 1402/08/25
7290611 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید نصب و راه اندازی تجهیزات جایگاه های cng - احداث پارک سوار - اجرای مسیر ویژه دوچرخه استان مرکزی 1402/08/20 1402/08/24
7285954 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : خرید نصب و راه اندازی تجهیزات جایگاه های CNG - احداث پارک سوار میدان سرداران - اجرای مسیر ویژه دوچرخه - تکمیل زیباسازی فضای تحتانی پل شهدای مدافع حرم و اصلاح و مرمت کانال... استان مرکزی 1402/08/18 1402/08/24
7284671 مناقصه تکمیل زیبا سازی فضای تحتانی پل و اصلاح و مرمت کانال زیر پل استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/24
7284522 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مسیر ویژه دوچرخه استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/24
7284481 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک سوار میدان استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/24
صفحه 1 از 43