مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم به مقدار 30 هزار تن از تولیدکنندگان داخلی 1398/07/29 1398/08/08
خرید کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم به مقدار 30 هزار تن از تولیدکنندگان داخلی 1398/07/28 1398/08/08
خرید کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/07/23 1398/08/04
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/07/23 1398/08/04
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله 1398/07/22 1398/08/04
خرید کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/07/22 1398/08/04
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/07/21 1398/08/01
خرید تعداد دو میلیون و پانصد هزار تخته کیسه کودی دو لایه پروپیلنی 90*60 (خالی و نو) 1398/07/21 رجوع به آگهی
خرید تعداد دو میلیون و پانصد هزار تخته کیسه کودی دو لایه پروپیلنی 90*60 ( خالی و نو ) 1398/07/20 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/07/18 1398/08/01
صفحه 1 از 80