مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5947789 مناقصه خرید مقداری 5% +- 40000 × 2 تن متریک کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله 1401/08/24 1401/09/01
5940631 مناقصه خرید 80/000 تن دی آمونیم فسفات گرانوله 1401/08/22 1401/09/01
5623401 مناقصه خرید مقدار 5% 25000 تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله در محمولات 3000 تن متریک 40000 تن متریک و 50000تن متریک 1401/06/05 1401/06/12
5620229 مناقصه خرید 250000 تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله 1401/06/03 1401/06/12
5615707 مناقصه خرید مقدار 150000+-%5 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله در محمولات 5%+- 30000 تن متریک 5% +- 40000 تن متریک و 5% +-50000 تن متریک 1401/06/02 1401/06/09
5611521 مناقصه خرید مقدار 150000+-%5 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله 1401/06/01 1401/06/09
5599275 مناقصه خرید کود شیمیایی فسفاته 13 درصد به مقدار 100 هزار تن وکود شیمیایی فسفاته 13 درصد کارمزدی به مقدار 100 هزار تن 1401/05/29 1401/06/09
5592124 مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده به مقدار 100 هزار تن وکود شیمیایی سوپر فسفات ساده کارمزدی به مقدار 100 هزار تن 1401/05/26 1401/06/02
5591115 مناقصه خرید کود شیمیایی فسفاته 13 درصد به مقدار 100 هزار تن وکود شیمیایی فسفاته 13 درصد کارمزدی به مقدار 100 هزار تن 1401/05/26 1401/06/09
5589019 مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده به مقدار 100 هزار تن وکود شیمیایی سوپر فسفات ساده کارمزدی به مقدار 100 هزار تن 1401/05/25 1401/06/02
5587678 مناقصه خرید کود شیمیایی بذرمال فسفر 1401/05/25 1401/05/29
5586355 مناقصه انجام امور خدمات خودرویی 1401/05/25 1401/06/03
5580408 مناقصه واگذاری امور حفاظت و نگهبانی-عملیات اجرایی تکمیلی-خرید4 دستگاه ایستگاه های تقلیل فشار گاز -خرید4 دستگاه ایستگاه های تقلیل فشار گاز 1401/05/23 1401/05/27
5531288 مناقصه خرید کود سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 30 هزار تن و کود نیترات آمونیوم 1401/05/09 1401/05/18
5529719 مناقصه s considering the purvhase of 2*40000 +_5% MTS of granular Di ammonium phosphate GDAP through one step international tender 1401/05/08 رجوع به آگهی
5527465 مناقصه خرید کود آلی فسفاته گرانوله وکود میکروبی فسفاته گرانوله 1401/05/08 1401/05/15
5526993 مناقصه خرید متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله 1401/05/08 1401/05/15
5526684 مناقصه خرید متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله 1401/05/08 1401/05/15
5526579 مناقصه خرید کود سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 30 هزار تن و کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم به مقدار 30 هزار تن 1401/05/08 1401/05/18
5520949 مناقصه مقدار 5 % + 40000*2 تن متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله 1401/05/05 1401/05/15
صفحه 1 از 58