کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7412129 مناقصه خرید تعداد چهار میلیون و پانصد هزار تخته کیسه دو لایه کودی (خالی و نو) استان تهران 1402/09/16 1402/09/27
7409057 مناقصه امحاء حدود 63820 کیلوگرم الیتر سموم سنواتی، تاریخ منقصی و غیر قابل مصرف استان تهران 1402/09/15 1402/09/20
7406037 مناقصه امحاء حدود 63820 کیلوگرم الیتر سموم سنواتی استان تهران 1402/09/14 1402/09/20
7396501 مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 100 هزار تن استان تهران 1402/09/12 1402/09/15
7386685 مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 100 هزار تن استان تهران 1402/09/09 1402/09/15
7297581 مناقصه خرید تعداد چهار میلیون و پانصد هزار تخته کیسه دو لایه کودی (خالی و نو) با ابعاد 90×60 استان تهران 1402/08/22 1402/08/25
7297447 مناقصه خرید کود شیمیایی مونو آمونیوم فسفات گرانوله 52-11 استان تهران 1402/08/22 1402/09/01
7295196 مناقصه خرید تعداد چهار میلیون و پانصد هزار تخته کیسه دو لایه کودی (خالی و نو) با ابعاد 90×60 استان تهران 1402/08/21 1402/08/25
7294793 مناقصه purchase of 2×30000±5% MTS of Granular Mono Ammonium استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7292635 مناقصه خرید کود شیمیایی مونو آمونیوم فسفات گرانوله 52-11 استان تهران 1402/08/21 1402/09/01
7283907 مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله استان تهران 1402/08/17 1402/08/21
7276512 مناقصه خرید 20 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله استان تهران 1402/08/16 1402/08/21
7155318 مناقصه خرید 100 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله استان تهران 1402/07/13 رجوع به آگهی
7071117 مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء استان گیلان 1402/07/03 1402/07/04
6989125 مناقصه استفاده از خدمات مشاوره بیمه ای امور بیمه ای خود را در رشته های باربری وارداتی داخلی (دریایی) آتش سوزی (ابنیه و موجودی انبارهای شرکت در سراسر کشور) و بیمه درمان گروهی پرسنل استان تهران 1402/06/12 1402/06/18
6985591 مناقصه مقدار 30000 × 2 تن متریک کود شیمیایی مونوآمونیوم فسفات گرانوله (52-11) استان تهران 1402/06/11 1402/06/14
6983962 مناقصه استفاده از خدمات مشاوره بیمه ای امور بیمه ای استان تهران 1402/06/11 1402/06/18
6978817 مناقصه AGRICULTURAL SUPPORT SERVICE.comPANY استان خوزستان 1402/06/08 رجوع به آگهی
6977685 مناقصه کود شیمیایی مونوآمونیوم فسفات گرانوله استان تهران 1402/06/08 1402/06/14
6976040 مناقصه انجام امور خدمات خودرویی استان تهران 1402/06/08 1402/06/14
صفحه 1 از 61