مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مقدار 25000 لیتر سم علف کش بوتیزان استار جهت مصرف سال زراعی 99-98 1398/03/25 رجوع به آگهی
تامین مقدار 25000 لیتر سم علف کش بوتیزان استار 1398/03/23 رجوع به آگهی
حمل داخلی دریایی (کابوتاژ) 1398/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری حمل تن متریک کود شیمیایی اوره گرانوله فله 1398/03/19 رجوع به آگهی
خرید دو نوع کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله و سوپر فسفات تریپل گرانوله 1398/03/07 1398/03/13
حمل مقدار پانزده هزار (15000) تن نهادهای کشاورزی 1398/03/05 رجوع به آگهی
واگذاری حمل مقدار 15000 تن نهادهای کشاورزی 1398/03/05 1398/03/09
حمل مقدار 15000 تن نهادهای کشاورزی 1398/03/04 1398/03/09
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی خود 1398/03/04 1398/03/09
خرید دو نوع کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله و و سوپر فسفات تریپل گرانوله 1398/03/04 1398/03/13
صفحه 1 از 77