مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کودهای شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله به مقدار 50 هزار تن و سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 50... 1398/10/23 رجوع به آگهی
خرید تعداد 11 قلم مواد همراه، تکنیکال و امولسیفایر 1398/10/23 رجوع به آگهی
27000kgs Cartaphydrochloride tech Mn. 95 pct ـ 8000kgs fipronil (premix 20%) tech 18.8-21.2 pctـ 30... 1398/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری حمل ریلی مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی کیسه ای خود از مبادی و پتروشیمی ها 1398/10/22 1398/11/01
خرید تعداد 11 قلم مواد همراه، تکنیکال و امولسیفایر 1398/10/22 رجوع به آگهی
خرید کودهای شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله به مقدار 50 هزار تن و سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 50... 1398/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی)، آتش سوزی 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی)، آتش سوزی 1398/10/15 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی شبکه توزیع برق داخلی، روشنایی و خط انتقال - عملیات اجرایی احداث شبکه معابر، خط انتقال... 1398/09/20 1398/09/23
عملیات بارگیری, حمل و تخلیه مقدار سیزده هزار تن 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/09/17 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 85