مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی)، آتش سوزی 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی)، آتش سوزی 1398/10/15 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی شبکه توزیع برق داخلی، روشنایی و خط انتقال - عملیات اجرایی احداث شبکه معابر، خط انتقال... 1398/09/20 1398/09/23
عملیات بارگیری, حمل و تخلیه مقدار سیزده هزار تن 13.000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/09/17 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله بصورت کارمزدی به مقدار 50 هزار تن 1398/09/12 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری 1398/09/12 1398/09/20
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله بصورت کارمزدی به مقدار 50 هزار تن 1398/09/11 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری 1398/09/11 1398/09/20
خرید مقدار 5 درصد + 30000 *2 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله 1398/09/11 رجوع به آگهی
purchase of 2 * 30000 +- 5% MTS of Granular Potassium Sulphate (GSOP) in bulk through one step inter... 1398/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 85