مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
purchase of 2 * 35000 +- 5% MTS of Granular Di Ammonium Phosphate (GDAP) in bulk through one step in... 1398/08/20 رجوع به آگهی
خرید مقدار 5%+- 35000*2 تن متریک کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله فله 1398/08/20 رجوع به آگهی
بارگیری, حمل و تخلیه مقدار 13000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/08/14 1398/08/20
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله بصورت کارمزدی به مقدار 30 هزار تن 1398/08/04 1398/08/18
خرید کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار ۳۰ هزار تن از تولیدکنندگان داخلی 1398/08/04 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله به مقدار 30 هزار تن 1398/08/04 1398/08/12
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله بصورت کارمزدی 1398/08/02 1398/08/18
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله 1398/08/02 1398/08/12
خرید کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار ۳۰ هزار تن 1398/08/02 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم به مقدار 30 هزار تن از تولیدکنندگان داخلی 1398/07/29 1398/08/08
صفحه 5 از 85