مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/09/06 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/09/05 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیوم گرانوله به مقدار 30 هزار تن 1398/09/05 رجوع به آگهی
purchase of 3 * 30000 +- 5% MTS of Granular Triple super Phosphate(GTSP) in bulk through one step in... 1398/09/03 رجوع به آگهی
خرید مقدار 5% +- 30000×3 تن متریک کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله فله 1398/09/03 رجوع به آگهی
خرید مقدار 5% +- 30000×3 تن متریک کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله فله 1398/09/02 رجوع به آگهی
خرید مقدار 5 درصد + 35000 تن متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله فله 1398/08/27 رجوع به آگهی
purchase of 35000 +- 5% MTS of Granular Potassium Chloride (GMOP) in bulk through one step internati... 1398/08/27 رجوع به آگهی
purchase of 35000 +- 5% MTS of Granular Potassium Chloride (GMOP) in bulk through one step internati... 1398/08/26 رجوع به آگهی
خریداری مقدار 5 درصد + 35000 تن متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله فله 1398/08/26 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 87