مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 1398/09/06 1398/09/12
واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 1398/09/05 1398/09/12
واگذاری ساخت ارتز و پروتز یا ساخت اعضای مصنوعی وسائل کمکی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری مکان بخش فیزیوتراپی مرکز 1398/08/18 1398/08/23
واگذاری امور منشی گری 1398/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری و مینی بوس) 1398/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری و مینی بوس) 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودرو سواری و مینی بوس) 1398/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری واحد خدمات 1398/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری واحد خدمات 1398/04/02 1398/04/09
صفحه 1 از 2