مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5751602 مناقصه خرید انواع تابلو شماره یک دیماندی 1401/07/11 1401/07/16
5735855 مناقصه خرید انواع تابلو شماره یک دیماندی 1401/07/09 1401/07/16
5633855 مناقصه خرید دو دستگاه اتوبوستر سه فاز 20 کیلوولت 150 آمپری 1401/06/07 1401/06/07
5623904 مناقصه خرید دو دستگاه اتوبوستر سه فاز 20 کیلوولت 150 آمپری 1401/06/05 1401/06/07
5612592 مناقصه خرید دو دستگاه اتوبوستر سه فاز 20 کیلوولت 150 آمپری 1401/06/01 1401/06/07
5568599 مناقصه خدمات مشترکین شامل : نصب اصلاح و سرویس و تست و بازرسی 1401/05/19 1401/05/20
5564296 مناقصه واگذاری فعالیتهای مرتبط با خدمات مشترکین شامل:قرائت و وصول مطالبات برق مصرفی در سطح کل شرکت 1401/05/18 1401/05/19
5554175 مناقصه خدمات مشترکین شامل : نصب اصلاح و سرویس و تست و بازرسی 1401/05/12 1401/05/20
5550402 مناقصه واگذاری فعالیتهای مرتبط با خدمات مشترکین 1401/05/11 1401/05/19
5526970 مناقصه احداث ساختمان اداری مسکونی و دیوار کشی 1401/05/08 1401/05/10
5516388 مناقصه احداث ساختمان اداری مسکونی و دیوار کشی 1401/05/04 1401/05/10
5513170 مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط به خدمات اداری مالی و پشتیبانی مشترکین 1401/05/03 1401/05/08
5505580 مناقصه واگذاری فعالیتهای مرتبط با خدمات اداری، مالی و پشتیبانی، مشترکین، مدیریت مصرف، روابط عمومی و نگهبانی 1401/05/01 1401/05/08
5504970 مناقصه خدمات مشاوره شامل مهندسی برداشت ، تهیه ، طراحی و پیکتاژ و نظارت فنی، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای ، نیرورسانی و ساختمانی و امور جاری 1401/05/01 1401/05/08
5498753 مناقصه خدمات بهره برداری، اتفاقات ، عملیات، نگهداری و تعمیرات و شعبات برق روستایی 1401/04/29 1401/05/02
5490071 مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با خدمات بهره برداری، اتفاقات ، عملیات، نگهداری و تعمیرات و شعبات برق روستایی در سطح استان 1401/04/26 1401/05/02
5420611 مناقصه خدمات مشاوره شامل مهندسی برداشت ، تهیه ، طراحی و پیکتاژ و نظارت فنی، مالی و ایمنی 1401/04/08 1401/04/14
5365836 مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 100 و 200 کاوا کم تلفات 1401/03/28 1401/03/30
5356050 مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 100 و 200 کاوا کم تلفات 1401/03/24 1401/03/30
5307584 مناقصه خرید 1400 عدد انواع تیر سیمانی 1401/03/17 1401/03/21
صفحه 1 از 33