مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ۱۷۰۰ عدد انواع تیر سیمانی چهارگوش 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خرید ۳۱۴۱ دستگاه کنتور هوشمند تکفاز چند تعرفه (AMI) فهام یک با قاب ، بدون فیوز 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خرید 12.819 دستگاه انواع کنتور هوشمند سه فاز چند تعرفه (AMI) 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۷۰۰ عدد انواع تیر سیمانی چهارگوش 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید دستگاه کنتور هوشمند تکفاز چند تعرفه 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع کنتور هوشمند سه فاز چند تعرفه 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه خرید ۳۱۴۱ دستگاه کنتور هوشمند تکفاز چند تعرفه (AMI) فهام یک با قاب ، بدون فیوز 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه خرید تجهیزات پست های زمینی و کلیدهای هوایی برق 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات پست های زمینی و کلید های هوایی برق 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه خرید تجهیزات پست های زمینی و کلیدهای هوایی برق 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با خدمات بهره برداری، اتفاقات، عملیات نگهداری و تعمیرات و شعبات برق روستایی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان اداری ستاد(سفت کاری) 1400/09/27 1400/09/30
مناقصه سیم آلومینیوم روکشدار 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه خرید انواع کنتور هوشمند تکفاز و سه فاز 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه خرید کابل مسی فشار ضعیف کنستانتریک 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با خدمات بهره برداری، اتفاقات، عملیات نگهداری و تعمیرات و شعبات برق روستایی - خرید انواع کنتور هوشمند تک فاز و سه فاز - انواع چراغ خیابانی LED - کابل مسی فشار ضعیف کنس... 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه فاز یک احداث ساختمان اداری ستاد (سفت کاری) 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه فاز یک احداث ساختمان اداری ستاد(سفت کاری) بصورت کلید در دست 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه خرید تعداد ۱۵٫۹۶۰ دستگاه انواع کنتور هوشمند تک فاز و سه فاز تجدید شده 1400/09/17 1400/09/21
صفحه 1 از 31