کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7387213 مناقصه خرید لپه عدس و لوبیا چیتی مورد نیاز خود استان خراسان رضوی 1402/09/09 1402/09/14
7387206 مناقصه خرید گوشی هایترا استان خراسان رضوی 1402/09/09 1402/09/30
7359306 مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه استان خراسان رضوی 1402/09/01 1402/09/04
7355455 مناقصه خرید 2 دستگاه سرور HP و 4 عدد کارت شبکه استان خراسان رضوی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7355226 مناقصه خرید 2 دستگاه سرور HP و 4 عدد کارت شبکه استان خراسان رضوی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7306676 مناقصه تهیه و اجرای تکمیل بلوک های اقامتی یکی از پروژه های معاونت فنی استان خراسان رضوی 1402/08/24 1402/08/29
7302077 مناقصه خرید 250 دستگاه گوشی هایترا استان خراسان رضوی 1402/08/23 1402/09/04
7301912 مناقصه خرید تجهیزات نظارت تصویری مرکز نمایشگاه ها و همایش های مورد نیاز خود استان خراسان رضوی 1402/08/23 1402/09/04
7301899 مناقصه خرید 250 دستگاه گوشی هایترا مدل PNC460 استان خراسان رضوی 1402/08/23 رجوع به آگهی
7297105 مناقصه خرید لپه ، عدس و لوبیا چیتی مورد نیاز خود استان خراسان رضوی 1402/08/22 1402/09/02
7280079 مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه با ظرفیت 156 تن واقعی استان خراسان رضوی 1402/08/16 1402/08/22
7280077 مناقصه خرید آب معدنی 1٫5 لیتری استان خراسان رضوی 1402/08/16 1402/08/24
7280072 مناقصه خرید آب معدنی 1٫5 لیتری استان خراسان رضوی 1402/08/16 1402/08/24
7278155 مناقصه خرید ران و شینسل مرغ مورد نیاز خود استان خراسان رضوی 1402/08/16 1402/08/21
7269359 مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه با ظرفیت 156 تن واقعی استان خراسان رضوی 1402/08/14 1402/08/15
7269296 مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه با ظرفیت 156 تن واقعی استان خراسان رضوی 1402/08/14 1402/08/15
7265283 مناقصه خرید مهر استان خراسان رضوی 1402/08/13 1402/08/20
7258677 مناقصه خرید مهر استان خراسان رضوی 1402/08/10 1402/08/20
7240739 مناقصه خرید ران و شینسل مرغ مورد نیاز خود استان خراسان رضوی 1402/08/06 1402/08/17
7240354 مناقصه خرید ران و شینسل مرغ استان خراسان رضوی 1402/08/06 1402/08/17
صفحه 1 از 49