مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث مخزن 500متر مکعبی 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین برق چاه و پمپاژ خونیک چهارتنگ شهرستان درمیان 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب شهر 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه تامین برق چاه و پمپاژ 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع آب 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه تجدید نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع آب شهرستان 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره خودروی سواری و وانت با راننده 1400/08/17 1400/08/19
مناقصه نگهداری و تعمیرات تأسیسات تأمین و توزیع آب شهرستان 1400/08/03 1400/08/08
مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع آب شهرستان 1400/08/03 1400/08/08
مناقصه ترمیم و بازسازی نوارحفاری مسیرهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و مسیرهای اجرایی شبکه آب 1400/06/15 1400/06/20
مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون و اتصالات چدن 1400/06/04 1400/06/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی 1400/05/31 1400/06/04
مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون و اتصالات چدنی 1400/05/14 1400/05/16
مناقصه بازسای نوار حفاری مسیرهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و مسیرهای اجرایی شبکه آب شهر 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه احداث مخزن ده هزار مترمکعبی 1400/04/24 1400/04/27
مناقصه آبرسانی 1400/04/24 1400/04/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 مترمکعبی 1400/03/02 1400/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی 1400/03/02 1400/03/05
مناقصه احداث مخزن شهرستان و سایر خطوط و تأسیسات مربوطه 1400/03/02 1400/03/05
مناقصه احداث مخزن هزار متر مکعبی و سایر خطوط و تأسیسات مربوطه 1400/03/02 1400/03/05
صفحه 1 از 41