مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آبرسانی به روستا 1398/09/26 1398/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی ماهمیران شهرستان خوسف 1398/09/26 1398/09/30
مجتمع آبرسانی - آبرسانی به روستا و ... 1398/09/25 1398/09/30
خرید لوله پلی اتیلن با مواد PE80 و کلاس 10 اتمسفر - خرید لوله پلی اتیلن با مواد PE100 و کلاس 10 اتمس... 1398/09/07 1398/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 1398/09/04 1398/09/09
خرید لوله پلی اتیلن با مواد PE80 و کلاس 10 اتمسفر به مقدار 63250 متر (79.538تن) طبق استاندارد SF1/25... 1398/09/04 1398/09/09
اصلاح و بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستاها 1398/07/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اصلاح و بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تأسیسات... 1398/07/21 1398/07/24
اصلاح و بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستاهای شهرستان 1398/07/20 رجوع به آگهی
اصلاح و بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستاها 1398/07/03 1398/07/04
صفحه 4 از 72