مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کنتور آب 1389/04/07 1389/04/22
خرید کنتور آب 1389/03/30 1389/04/14
خرید کنتور آب 1389/03/23 1389/04/07
خرید کنتور آب با قطر 1389/03/13 1389/03/28
واگذاری طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب 1389/02/08 1389/02/23
واگذاری اجرای پروژه تامین آب مجتمع آبرسانی 1389/01/26 1389/02/10
خدمات قرائت کنتور - توزیع قبوض آب مشترکین - بازرسی دیداری و نگهداری 1388/12/26 1389/01/12
واگذاری اجرای پروژه تامین آب مجتمع آبرسانی 1388/12/26 1389/01/12
واگذاری اجرای پروژه تامین آب مجتمع آبرسانی 1388/12/25 1389/01/11
واگذاری اجرای پروژه تامین آب 1388/12/24 1389/01/10
صفحه 59 از 66