مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید لوله گالوانیزه ولوله پلی اتیلن و.. 1390/10/26 1390/11/01
خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی 1390/10/20 1390/11/06
خرید لوله های گالوانیزه مانسمان و معمولی 1390/10/20 1390/11/06
خرید لوله گالوانیزه 1390/10/18 1390/10/19
خرید لوله پلی اتیلن جهت پروژه های ساقی، 1390/10/18 1390/10/19
واگذاری تهیه و نصب و آموزش یک دستگاه سامانه گندزدایی ترکیبی 1390/10/17 1390/10/17
خرید کنتور آب خانگی 1/2 اینچ مولتی جت خشک 1390/10/15 1390/10/17
تامین آب مجتمع آبرسانی چاه 1390/10/15 1390/10/18
واگذاری تهیه و نصب و آموزش یک دستگاه سامانه گندزدایی ترکیبی 1390/10/14 1390/10/17
تامین آب مجتمع آبرسانی 1390/10/07 1390/10/10
صفحه 60 از 75