مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله پلی اتیلن 1388/12/09 1388/12/24
انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و خدمات اداری 1388/12/06 1388/12/21
تامین آب مجتمع آبرسانی 1388/08/05 1388/08/20
پروژه تامین آب مجتمع آبرسانی 1388/07/07 1388/07/21
خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض 1388/07/04 1388/07/09
واگذاری طرح احداث شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب 1388/06/23 1388/07/07
قرائت کنتور و توزیع قبوض و گندزدایی و کنترل کیفی آب و بازرسی دیداری از خطوط انتقال و شبکه های توزیع... 1388/06/16 1388/06/31
نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی 1388/06/09 1388/06/24
خرید لوله های گالوانیزه و مانسمان 1388/05/31 1388/06/14
اجرای خط انتقال به طول 3500 متر 1387/12/26 1388/01/17
صفحه 60 از 66