مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام فعالیت های پشتیبانی، خدماتی، خدمات اداری 1387/12/22 1388/10/08
واگذاری اجرای پروژه تامین آب 1387/11/29 1387/12/13
واگذاری طرح احداث شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب 1387/11/29 1387/12/13
خرید لوله گالوانیزه پمپی 1387/10/29 1387/11/14
خرید لوله پلی اتیلن 1387/10/29 1387/11/14
تامین آب مجتمع آبرسانی 1387/10/28 1387/11/12
تامین اب مجتمع آبرسانی 1387/10/12 1387/10/26
تامین آب مجتمع آبرسانی 1387/10/10 1387/10/24
خرید لوله پلی اتیلن 1387/10/04 1387/10/21
واگذاری اجرای پروژه تامین آب مجتمع آبرسانی 1387/10/04 1387/10/21
صفحه 61 از 66