مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نظارت بر پروژه آبرسانی 1390/09/19 1390/09/23
واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبرسانی روستاهای شهرستان 1390/09/06 1390/09/07
واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبرسانی روستاهای شهرستان 1390/09/06 1390/09/07
واگذاری عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب روستا 1390/08/29 1390/09/03
تامین آب مجتمع آبرسانی 1390/08/17 1390/08/17
تامین آب مجتمع آبرسانی 1390/08/12 1390/08/12
واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبرسانی روستاهای شهرستان 1390/08/04 1390/08/08
خرید لوله پلی اتیلن 1390/07/28 1390/08/07
واگذاری تامین آب مجتمع آبرسانی 1390/07/26 1390/07/25
واگذاری پروژه های آبرسانی و فاضلاب در سطح روستاهای استان 1390/07/25 1390/07/30
صفحه 62 از 75