مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 4000 دستگاه کنتور 1387/04/24 1387/05/10
خرید لوله های گالوانیزه 1387/04/11 1387/04/27
خرید لوله پلی اتیلن 1387/04/10 1387/04/25
واگذاری اجرای پروژه مجتمع آبرسانی 1387/04/06 1387/04/22
تامین آب مجتمع آب رسانی 1387/03/28 1387/04/12
واگذاری قرائت کنتور اب و توزیع قبوض 1387/03/21 1387/04/05
خرید لوله گالوانیزه پمپی 6 اینچ 1387/03/21 1387/04/02
واگذاری اجرای پروژه تامین برق چاه آب شرب 1387/03/08 1387/03/21
واگذاری اجرای پروژه تامین چاه آب شرب 1387/03/07 1387/03/21
خرید لوله گالوانیزه پمپی 1387/03/01 1387/03/11
صفحه 64 از 65