مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله پلی اتیلن 1390/02/21 1390/02/24
واگذاری خرید لوله گالوانیزه وپلی اتیلن 1390/02/12 1390/02/18
واگذاری تامین آب مجتمع آبرسانی 1390/02/11 1390/02/15
خرید لوله پلی اتیلن 1390/01/30 1390/02/03
واگذاری خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب مشترکین و بازرسی دیداری و نگهداری از تاسیسات 1390/01/24 1390/01/29
خرید لوله پلی اتیلن 1389/12/25 1390/01/15
خرید لوله پلی اتیلن 1389/12/25 1390/01/15
واگذاری اجرای پروژه تامین آب مجتمع آبرسانی 1389/12/01 1389/12/05
واگذاری تامین آب مجتمع آب رسانی 1389/12/01 1389/12/05
خرید لوله پلی اتیلن 1389/11/21 1389/11/25
صفحه 65 از 75