مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام ایزوگام نقاط مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1398 1398/10/29 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انشعاب جهت تقویت برق مجتمع کلاسهای درس دانشکده الهیات از 500 به 1000 ک... 1398/10/29 1398/11/03
انجام ایزوگام نقاط مختلف 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نیرورسانی به دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمرا... 1398/10/25 1398/10/28
نیرو رسانی به دانشگاه 1398/10/23 رجوع به آگهی
نیرو رسانی به دانشگاه 1398/10/22 رجوع به آگهی
احداث گیت ورودی مجتمع خوابگاهی 1398/10/16 1398/10/21
مشارکت در ساخت منازل مسکونی 1398/10/15 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت منازل مسکونی 1398/10/14 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت منازل مسکونی 1398/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49