مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات تعمیرات متفرقه ساختمانی 1398/08/27 رجوع به آگهی
انجام عملیات تعمیرات متفرقه ساختمانی 1398/08/26 رجوع به آگهی
ارائه خدمات ایاب و ذهاب 1398/08/22 رجوع به آگهی
ارائه خدمات ایاب و ذهاب 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات تعمیرات متفرقه ساختمانی 1398/06/25 رجوع به آگهی
انجام عملیات تعمیرات متفرقه ساختمانی 1398/06/24 رجوع به آگهی
ارایه خدمات پذیرایی, تشریفات و امور تنظیفاتی 1398/06/04 1398/06/20
ارائه خدمات دفتری و امور کارشناسی 1398/05/31 رجوع به آگهی
ارایه خدمات پذیرایی, تشریفات و امور تنظیفاتی 1398/06/02 رجوع به آگهی
ارائه خدمات فضای سبز 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28