مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات اداری و عمومی در ساختمان اداری و... 1398/05/19 رجوع به آگهی
پروژه تعمیر، بازسازی، نصب و شمع کوبی ساپورت جهت خطوط لوله جریانی چاه ها 1398/05/17 رجوع به آگهی
خدمات اداری شامل منشی و ماشین نویسی - امور دفتری - بایگانی - نامه رسانی (متصدی خدمات اداری و دفتری)... 1398/05/14 رجوع به آگهی
پروژه تعمیر، بازسازی، نصب و شمع کوبی ساپورت جهت خطوط لوله جریانی چاه ها (عملیاتی از قبیل ساخت، نصب،... 1398/05/10 رجوع به آگهی
پروژه تعمیر و مرمت مسیر آسیب دیده خطوط لوله جریانی 1398/05/08 رجوع به آگهی
خرید LINE PIPE PIPE CARBON STEEL SEAMLESS و... 1398/05/08 رجوع به آگهی
پروژه تعمیر و مرمت R.O.W خطوط لوله 8 اینچ گاز شیرین و 6 اینچ میعانات گازی و 18 اینچ گاز 1398/05/05 رجوع به آگهی
پروژه تعمیر و مرمت مسیر آسیب دیده خطوط لوله جریانی نفت 1398/05/01 رجوع به آگهی
پروژه تعمیر و مرمت R.O.W خطوط لوله 8 اینچ گاز شیرین و 6 اینچ میعانات گازی و 18 اینچ گاز ترش 1398/05/01 رجوع به آگهی
خرید LINE PIPE PIPE CARBON STEEL SEAMLESS و... 1398/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 82