مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات خودرویی در نواحی عملیاتی 1387/02/24 1387/03/08
تعمیرات اساسی مخازن 1387/02/23 1387/03/07
واگذاری ارائه خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات 1387/02/23 1387/03/07
تعمیرات اساسی مخازن، برجها، تفکیک گرما، 1387/02/16 1387/02/31
واگذاری ارائه خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات 1387/02/16 1387/02/31
رنگ امیزی استتاری واحد بهره برداری چشمه خوش 1386/12/15 1387/01/01
واگذاری خدمات غذا و اتاقداری 1386/12/12 1386/12/27
خرید دستگاهها و تجهیزات کارگاهی مکانیک 1386/12/12 1386/12/27
رنگ امیزی استتاری واحد بهره برداری چشمه خوش 1386/12/08 1386/12/23
خدمات غذا و اتاقداری در نفت شهر 1386/12/02 1386/12/17
صفحه 77 از 78