مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق 1398/09/05 رجوع به آگهی
خرید نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر بیمارستان 1398/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/04/11 1398/04/20
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/04/10 1398/04/20
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/02/29 1398/03/07
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/02/28 1398/03/07
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/01/19 1398/01/29
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/01/18 1398/01/29
خرید طرح تجهیزات سیستم اتصال دستگاه های تصویربرداری (pacs) - 1397/12/12 1397/12/15
خرید طرح تجهیزات سیستم اتصال دستگاه های تصویربرداری (pacs) 1397/12/11 1397/12/15
صفحه 1 از 6