مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای ساخت ساختمان نگهداری جوجه شترمرغ با مصالح به مساحت 1137 مترمربع شامل 359 مترمربع مسقف و 778 مت... 1398/10/02 رجوع به آگهی
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزاتی شامل: بویلر آب داغ، منبع کویل دار، منبع انبساط، سختی گیر، الکتروپمپ... 1398/10/02 رجوع به آگهی
ساخت ساختمان نگهداری جوجه شترمرغ با مصالح به مساحت 1137 مترمربع شامل 359 مترمربع مسقف و 778 مترمربع... 1398/09/14 رجوع به آگهی
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزاتی شامل: بویلر آب داغ، منبع کویل دار، منبع انبساط، سختی گیر، الکتروپمپ... 1398/09/14 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خاکی و راه دسترسی شامل خاک برداری، خاک ریزی و تهیه مصالح خاکریزی 1398/09/14 رجوع به آگهی
عملیات کف سازی با مصالح سالن های: 1) فری استال 2) شیردوشی 3) مراقبتهای ویژه 4) راهروهای ارتباطی بین... 1398/03/26 رجوع به آگهی
عملیات کف سازی با مصالح سالن های: 1) فری استال 2) شیردوشی 3) مراقبتهای ویژه 4) راهروهای ارتباطی بین... 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عمرانی ساخت ساختمان های پروژه گاوداری 2000 راسی مولد (پست برق و گوساله دانی و نگهبانی... 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عمرانی ساخت ساختمان های پست برق و گوساله دانی و نگهبانی و تاسیسات آب با مصالح 1398/01/19 رجوع به آگهی
خرید و نصب مخازن شیر 1397/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2