مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه احداث ساختمان های تدارکات و پشتیبانی، نگهبانی، سردرب، پارکینگ و انبار شامل کارهای سازه، م 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه واگذاری بازسازی طبقات زیرزمین، همکف و اول ساختمان 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان های تدارکات و پشتیبانی، نگهبانی، سردرب، پارکینگ و انباشامل کارهای سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی مجتمع 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل ساختمان شامل کارهای معماری (سفت کاری و نازک کاری)، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه بازسازی طبقات زیرزمین، همکف و اول ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن شامل کارهای معمار 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه تکمیل ساختمان 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه تکمیل ساختمان 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه سامانه برنامه ساز و بازنویسی برنامه های کاربردی 1400/08/05 1400/08/11
مناقصه تهیه سامانه برنامه ساز و بازنویسی برنامه های کاربردی 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه سامانه برنامه ساز و بازنویسی برنامه های کاربردی 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه مهاربندهای کمانش تاب (BRB) 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه کلیه مصالح لازم و اجرای مقاوم سازی و بهسازی لرزهای 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه پروژه مهاربندهای کمانش تاب 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی طبقات همکف و نیم طبقه سوله ورزشی 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه واگذاری بازسازی طبقات همکف و نیم طبقه سوله ورزشی بانک صنعت و معدن واقع در شهرک تهرانسر شامل کارهای معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تجمیعی کلیه خدمات 1400/06/11 1400/06/17
مناقصه ۱. ارائه خدمات نظافت فضای اداری و خدمات آبدارخانه ساختمان مرکزی و کلیه شعب ۲. ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری ۳. ارائه خدمات راهبری، سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی بانک صنعت... 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات استقرار زیر ساخت پسیو مرکز داده 1400/06/08 1400/06/14
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات استقرار زیرساخت 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، پیاده سازی و استقرار پلتفرم فرایندهای کسب و کار بانک 1400/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21