مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Rehabilitation of Water Distribution Network 1399/03/31 رجوع به آگهی
Rehabilitation of School for Boys 1399/03/17 رجوع به آگهی
Tender for 33/11 KV Sharqat Substation, Salah Aldin Governorate 1399/03/17 رجوع به آگهی
Supply of Kitchen & Laundry Equipment 1399/03/06 رجوع به آگهی
Renovation of Water Network 1399/03/03 رجوع به آگهی
Cleaning Services - Health Clinic 1399/02/29 رجوع به آگهی
Olive Oil Factory 1399/02/29 رجوع به آگهی
Pipes and Pumps - Water Station 1399/02/29 رجوع به آگهی
Maintenance Tools and Devices 1399/02/29 رجوع به آگهی
Rehabilitation - Primary School 1399/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19