مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری فضای سبز 1398/09/17 1398/09/27
نگهداری فضای سبز پیمان د 1398/09/14 رجوع به آگهی
احداث فضای سرپوشیده 1398/09/07 1398/09/17
احداث فضای سبز پوشیده سالن 1398/09/05 رجوع به آگهی
پیمان تنظیف شهری 1398/08/22 1398/09/03
تنظیف شهری 1398/08/21 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه 1 1398/08/12 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز 1398/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری رفع سد معبر 1398/07/29 رجوع به آگهی
تنظیف شهری ناحیه 2 1398/07/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 66