مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5995051 مناقصه تعمیر و تجهیز مسیل 1401/09/08 1401/09/09
5990477 مناقصه احداث پارک انتهای فکوری 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989656 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک 1401/09/07 1401/09/13
5987453 مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار 1401/09/06 رجوع به آگهی
5969260 مناقصه احداث پارک 1401/08/30 رجوع به آگهی
5939069 مناقصه اصلاح هندسی و ساماندهی معابر منتهی به بوستان 1401/08/22 رجوع به آگهی
5935967 مناقصه اصلاح هندسی و ساماندهی معابر منتهی به بوستان 1401/08/21 رجوع به آگهی
5935162 مناقصه اصلاح هندسی و ساماندهی معابر منتهی به بوستان 1401/08/21 1401/08/29
5925384 مناقصه برون سپاری محدوده و حریم اداره مهندسی و نظارت 1401/08/17 رجوع به آگهی
5920593 مناقصه محدوده و حریم اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای منطقه 1401/08/16 1401/08/22
5920274 مناقصه برون سپاری محدوده و حریم اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز 1401/08/16 رجوع به آگهی
5909889 مناقصه واگذاری اصلاح هندسی و ساماندهی معابر 1401/08/12 رجوع به آگهی
5897965 مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب عمومی کارکنان 1401/08/09 1401/08/10
5894029 مناقصه برون سپاری محدوده حریم اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازمان 1401/08/08 رجوع به آگهی
5893856 مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار 1401/08/08 رجوع به آگهی
5893836 مناقصه آماده سازی معابر خاکی 1401/08/08 رجوع به آگهی
5879096 مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار 1401/08/07 رجوع به آگهی
5879038 مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار 1401/08/07 1401/08/15
5879036 مناقصه آماده سازی معابر خاکی 1401/08/07 1401/08/15
5841353 مناقصه امور خدمات پشتیبانی ساختمان های ستاد و ادارات تابعه 1401/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43