مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی بیمارستان علوی مراوه تپه استان گلستان 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذا سلف سرویس 1400/09/12 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مولاژها ومانکن هاآموزشی مرکز مهارت های بالینی 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه فراخوان تاسیس داروخانه 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه تاسیس داروخانه 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه تاسیس داروخانه 1400/08/27 1400/09/19
مناقصه تاسیس داروخانه 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 1400/08/03 1400/08/05
مناقصه واگذاری بخش آنژیوگرافی بیمارستان 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای مرحله دوم اسکلت 1400/06/30 1400/06/31
مناقصه احداث فاز یک بیمارستان 1400/06/17 1400/06/20
مناقصه واگذاری پایگاههای سلامت 1400/06/17 1400/06/22
مناقصه واگذاری پایگاههای سلامت 1400/06/17 1400/06/22
مناقصه واگذاری پایگاههای سلامت 1400/06/17 1400/06/22
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 1400/06/17 1400/06/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت واگذاری حفاظت فیزیکی (نگهبان ) 1400/06/05 1400/06/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ،تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/06/05 1400/06/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ،تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/06/05 1400/06/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ،تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/06/05 1400/06/09
صفحه 1 از 11