مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات نگهبانی 1397/10/09 1397/10/17
خدمات نگهبانی 1397/10/08 1397/10/17
واگذاری تهیه و طبخ غذای کارکنان 1397/09/13 1397/09/28
واگذاری تامین خدمات تنظیفات و باغبانی مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز 1397/09/12 1397/09/28
واگذاری تهیه و طبخ غذای کارکنان 1397/09/12 1397/09/28
واگذاری تامین خدمات تنظیفات و باغبانی مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز 1397/09/11 1397/09/28
واگذاری تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی عملیات خطوط لوله 1397/09/06 1397/09/14
واگذاری تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی عملیات خطوط لوله 1397/09/06 1397/09/14
تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی عملیات ایستگاهها 1397/08/29 1397/09/07
واگذاری تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی عملیات ایستگاه ها 1397/08/22 1397/09/07
صفحه 1 از 68