مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوازم یدکی ژنراتور گازی DEUTZ 1398/10/29 رجوع به آگهی
خرید پنج دستگاه کنترل ولو کامل از نوع GLOBE 1398/10/29 1398/11/12
خرید لوازم یدکی ژنراتور گازی DEUTZ 1398/10/26 رجوع به آگهی
خرید پنج دستگاه کنترل ولو کامل از نوع GLOBE 1398/10/26 1398/11/12
خدمات تنظیفات و باغبانی مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات 1398/10/10 رجوع به آگهی
تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی عملیات خطوط لوله 1398/10/10 1398/10/30
خدمات تنظیفات و باغبانی مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز 1398/10/08 رجوع به آگهی
تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران 1398/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان حوزه استحفاظی 1398/08/18 رجوع به آگهی
تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران ها 1398/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 72