مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات نگهبانی 1397/12/27 1398/01/26
خدمات نگهبانی 1397/12/25 1398/01/26
واگذاری پروژه اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه تاسیسات تقویت فشار گاز 1397/12/13 1397/12/28
واگذاری پروژه اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه تاسیسات تقویت فشار گاز و تاسیسات اندازه گیری گاز 1397/12/12 1397/12/28
پروژه اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه 1397/12/09 1397/12/20
خرید 10 دستگاه گازسنج 1397/11/10 1397/11/16
خدمات نگهبانی 1397/10/09 1397/10/17
خدمات نگهبانی 1397/10/08 1397/10/17
واگذاری تهیه و طبخ غذای کارکنان 1397/09/13 1397/09/28
واگذاری تامین خدمات تنظیفات و باغبانی مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز 1397/09/12 1397/09/28
صفحه 1 از 69