کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7384885 مناقصه اورهال 24000 ساعته چهار دستگاه کمپرسور هوای اطلس کوپکو مدلGA110 استان آذربایجان شرقی 1402/09/08 1402/09/15
7383582 مناقصه واگذاری تهیه، نصب و راه اندازی سیستم کنترل از راه دور و پایش وضعیت مبدل یکسوساز سامانه های حفاظت کاتدی با قابلیت سازگاری با مبدل های یکسوساز دیودی، نیمه تریستوری، تمام تریستوری حوزه استان آذربایجان شرقی 1402/09/08 1402/09/15
7382492 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اورهال 24000 ساعته چهار دستگاه کمپرسور هوای اطلس کوپکو GA110 تاسسات هشترود و ایده لو استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/15
7380208 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه, نصب و راه اندازی سیستم کنترل از راه دور و پایش وضعیت مبدل یکسو ساز سامانه های حفاظت کاتدی استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/15
7379584 مناقصه اجرای شیلتر روغن؛ دپوی روغن؛ پایپرک و فنس استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/15
7378865 مناقصه اورهال 24000 ساعته چهار دستگاه کمپرسور هوای اطلس کوپکو مدلGA110 استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7378589 مناقصه ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی یک عدد گیربکس خورشیدی توربین man استان همدان 1402/09/07 1402/09/18
7378559 مناقصه واگذاری تهیه، نصب و راه اندازی سیستم کنترل از راه دور و پایش وضعیت مبدل یکسوساز سامانه های حفاظت کاتدی با قابلیت سازگاری با مبدل های یکسوساز دیودی – نیمه تریستوری – تمام تریستوری استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/15
7378476 مناقصه اجرای شیلتر روغن، دپوی روغن، پایپ رک و فنس استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/15
7353199 مناقصه خرید قطعات توربین SGT400 استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 1402/09/08
7346988 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات توربین SGT400 استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 1402/09/08
7346935 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید اقلام یدکی تابلوهای سافت استارتر 11KV شرکت MOTORTRONICS (تقاضای شماره 0240267) استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 1402/09/08
7282738 مناقصه خرید کک استان آذربایجان شرقی 1402/08/17 1402/08/27
7282225 مناقصه قطعات سیستم VOITH ELECTRO HYDRAULIC POSITION CONTROL واحدهای الکتروکمپرسوری استان آذربایجان شرقی 1402/08/17 1402/08/27
7278347 مناقصه بازسازی, محوطه سازی و ایجاد پکیج فاضلاب در مامورسرا و تاسیسات اندازه گیری استان آذربایجان شرقی 1402/08/16 1402/08/23
7278342 مناقصه خرید کک استان آذربایجان شرقی 1402/08/16 1402/08/27
7278041 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید(تقاضای شماره 9846660) قطعات سیستم VOITH ELECTRO HYDRAULIC POSITION CONTROL واحدهای الکتروکمپرسوری استان آذربایجان شرقی 1402/08/16 1402/08/27
7278033 مناقصه خرید کک برای بستر های استان آذربایجان شرقی 1402/08/16 1402/08/27
7277259 مناقصه قطعات سیستم voith electro hydraulic Position control واحدهای الکترو کمپرسوری استان آذربایجان شرقی 1402/08/16 1402/08/27
7276952 مناقصه بازسازی ؛ محوطه سازی و ایجاد پکیج فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/08/16 1402/08/23
صفحه 1 از 62