مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر پوشش خطوط 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه بازسازی 18 مورد ارت ایستگاههای حفاظت کاتدی و کاهش ولتاژ القایی خط 48 اینچ 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه واگذاری بازسازی 18 مورد ارت ایستگاه های حفاظت کاتدی و کاهش ولتاژ القایی خط 48 اینچ 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازسازی 18 مورد ارت ایستگاه های حفاظت کاتدی و کاهش ولتاژ القایی خط 48 اینچ 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر پوشش خطوط 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه خرید مولتی کالیبراتور MC6 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه خرید مولتی کالیبراتور MC6 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه تعمیر پوشش خطوط 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه خرید مولتی کالیبراتور MC6 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه ترمیم پوشش خط 16 اینچ جلفا کیلومتر 7 الی 37 و خط 8 اینچ هادی شهر کیلومتر صفر الی 2 با سیستم نوار سرد پلاستیکی خودممزوج PC 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه خرید مولتی کالیبراتور MC6 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه ترمیم پوشش خط 16 اینچ جلفا کیلومتر 7 الی 37 و خط 8 اینچ هادی شهر کیلومتر صفر الی 2 با سیستم نوار سرد پلاستیکی خودممزوج PC 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه واگذاری ترمیم پوشش خط 16 اینچ 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه ترمیم پوشش خط 16 اینچ 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه خرید سیستم وایبرشن 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه خرید سیستم وایبرشن 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه احداث شیلتر 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران های تاسیسات گاز 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم MINI PURGE واحدهای جدید الکترو کمپرسوری 1400/09/30 1400/10/08
صفحه 1 از 45