مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث و تکمیل مدارس و آموزشگاه 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه خرید و اجرای آسفالت محوطه - خرید و اجرای ایزوگام مدارس 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه واگذاری آموزشگاه 6 کلاسه- تکمیل 6 کلاسه 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی-تکمیل 6 کلاسه استثنایی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان و سرویس بهداشتی - احداث ساختمان - تکمیل ساختمان ، محوطه سازی بتنی، دیوار و در محوطه 1400/07/08 1400/07/12
مناقصه احداث ساختمان و سرویس بهداشتی - احداث ساختمان - تکمیل ساختمان ، محوطه سازی بتنی، دیوار و در محوطه 1400/07/07 1400/07/12
مناقصه خرید و اجرای ایزوگام 1400/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید و اجرای آسفالت محوطه مدارس 1400/02/28 1400/03/01
مناقصه تکمیل دارالفنون 1400/02/15 1400/02/16
مناقصه احداث دارالفنون 1400/02/13 1400/02/16
مناقصه واگذاری امور حمل و نقل درون و برون شهری 1400/02/13 1400/02/16
مناقصه واگذاری امور حمل و نقل درون و برون شهری 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه احداث ساختمان-تکمیل سالن-تکمیل ساختمان-تکمیل سالن ورزشی-تکمیل استخر-خرید حمل و نصب اسکلت و ....... 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های تکمیل آموزشگاه 6 کلاسه و احداث سالن ورزشی و تکمیل سالن چند منظوره .. 1400/01/14 1400/01/17
مناقصه استانداردسازی تاسیسات گرمایشی 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه استانداردسازی تاسیسات گرمایشی (اجرای تاسیسات گرمایشی ) 1399/12/27 1399/12/28
مناقصه تکمیل آموزشگاه - احداث سالن ورزشی استثنایی - احداث استخر شنای سرپوشیده - احداث دبستان - تخریب و بازسازی دبیرستان - مقاوم سازی هنرستان 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه ابتدایی 6 کلاسه - هنرستان 15 کلاسه - تکمیل 6 کلاسه - تکمیل ابتدایی - تکمیل آموزشگاه ... 1399/11/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های ابتدایی 6 کلاسه و هنرستان 15 کلاسه و تکمیل 6 کلاسه ... 1399/11/21 1399/11/25
مناقصه اجرای پروژه های ابتدایی 6 کلاسه - هنرستان 15 کلاسه کاردانش دخترانه - تکمیل 6 کلاسه - تکمیل آموزشگاه 3 کلاسه 1399/11/21 1399/11/25
صفحه 1 از 23