مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل سالن ورزشی و چند منظوره - تخریب و بازسازی دبستان - تکمیل ابتدایی و ... 1397/12/01 1397/12/04
اجرای تاسیسات و تکمیل ساختمان و .... 1397/11/18 1397/11/23
خرید کامپیوتر 1397/10/26 1397/10/29
احداث دبستان 2 کلاسه روستایی 1397/10/25 1397/10/29
واگذاری اجرای پروژه های احداث ابتدایی و دبستان و ... 1397/10/24 1397/10/29
احداث ابتدایی - احداث دبستان - احداث ابتدایی آموزشگاه - احداث ابتدایی 6 کلاسه و ... 1397/10/24 1397/10/29
واگذاری تکمیل ساختمان مدرسه و دبیرستان .. 1397/10/11 1397/10/15
واگذاری اجرای پروژه های احداث ابتدایی 6 کلاسه روستا و تکمیل ابتدایی 9 کلاسه مسکن و ... 1397/10/05 1397/10/09
تکمیل ساختمان و احداث ساختمان (دبستان و آموزشگاه) و تخریب و بازسازی 1397/08/22 1397/08/26
خرید و اجرای آسفالت و ایزوگام 1397/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35