مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه های ذیل: - آموزشگاه 3 کلاسه - آموزشگاه 9 کلاسه- تخریب و بازسازی آموزشگاه 3 کلاسه - دبست... 1398/02/28 1398/02/31
تکمیل خوابگاه - احداث سالن ـ تکمیل سالن- دیوار و محوطه سازی ـ 1398/02/10 1398/02/14
تکمیل خوابگاه احداث سالن و تکمیل سالن - دیوار و محوطه سازی 1398/02/10 رجوع به آگهی
احداث مدرسه ابتدایی روستایی، مقاوم سازی مدرسه و احداث مدرسه روستایی 1398/01/26 1398/01/29
احداث ابتدایی روستا - مقاوم سازی مدرسه - احداث مدرسه 1398/01/26 1398/01/29
احداث دبستان 9 کلاسه و سه کلاسه روستا و تخریب و بازسازی آموزشگاه 4 کلاسه روستایی و .... 1397/12/27 1398/01/07
احداث ابتدایی و تکمیل دبستان و احداث دبستان و مقاوم سازی دبیرستان و .... 1397/12/13 1397/12/15
احداث ابتدایی جنگل رشتخوار و تکمیل دبستان 10 کلاسه و .... 1397/12/13 1397/12/15
تخریب و بازسازی آموزشگاه-احداث خوابگاه شبانه روزی-احداث مدرسه و .... 1397/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه های تخریب و بازسازی آموزشگاه 6 کلاسه و تخریب و بازسازی آموزشگاه 12 کلاسه و آموزش... 1397/12/08 1397/12/11
صفحه 1 از 36