مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و نصب کلید برق در پست زمینی و احداث پست های هوایی - احداث شبکه روشنایی و پست هوایی 1397/12/25 1398/01/08
نیرو رسانی پمپ آب و گاز و رفع اشکال شبکه روشنایی معابر- طراحی و اجرای سامانه فتوولتائیک در ساختمان -... 1397/12/25 1398/01/08
احداث ایستگاه پمپاژ آب-تهیه و نصب کلید برق در پست زمینی و احداث پستهای هوایی 1397/12/25 رجوع به آگهی
احداث شبکه روشنایی و پست هوایی - تهیه و حمل نهال جهت احداث فضای سبز - اجرای بخشی از عملیات جمع آوری... 1397/12/25 1398/01/08
گاز رسانی-تکمیل عملیات برقداری پست فوق توزیع-اصلاح سیستم فرایندی تصفیه خانه فاضلاب-تکمیل مخزن هوایی... 1397/12/15 1397/12/16
واگذاری گاز رسانی خط تغذیه در شهرک صنعتی و تکمیل عملیات برقداری پست و اصلاح سیستم فرایندی تصفیه خانه... 1397/12/14 1397/12/16
تکمیل مخزن هوایی 50 مترمکعبی - تکمیل عملیات برقداری پست فوق توزیع 132/20 کیلوولت 1397/12/14 1397/12/16
آماده سازی و احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در ناحیه صنعتی صنایع دستی و گردشگری 1397/12/13 رجوع به آگهی
اصلاح سیستم فرابندی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی و گازرسانی خط تغذیه در شهرک صنعتی 1397/12/13 رجوع به آگهی
آماده سازی و احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در ناحیه صنعتی صنایع دستی و گردشگری 1397/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 50