کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406425 مناقصه مطالعات مربوط به مدیریت پسماند تصفیه خانه های فاضلاب در 12 شهرک و ناحیه صنعتی استان استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/22
7406390 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز چاه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب در فاز توسعه شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/22
7399766 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه های روستای کندرود از امور ائل گلی استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/21
7399739 مناقصه اجرای پروژه های روستایی امور باغمیشه استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/21
7399734 مناقصه اجرای پروژه های روستایی امور برق استان آذربایجان شرقی 1402/09/13 1402/09/21
7380437 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : احداث رمپ ورود و خروج، پل سه دهانه و دیوار حائل سنگی در شهرک - حفاظت شهرکها و نواحی صنعتی استان عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده و آذربایجان شرقی به صورت 24 ساعته استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/08
7373935 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برونسپاری انجام خدمات عمومی و پشتیبانی استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 1402/09/13
7367320 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل احداث رمپ ورود و خروج، پل سه دهانه و دیوار حائل سنگی - حفاظت شهرکها و نواحی صنعتی استان استان آذربایجان شرقی 1402/09/04 1402/09/08
7358727 مناقصه احداث رمپ ورود و خروج، پل سه دهانه و دیوار حائل سنگی استان آذربایجان شرقی 1402/09/01 1402/09/08
7358716 مناقصه حفاظت شهرک ها و نواحی صنعتی استان آذربایجان شرقی به صورت 24 ساعته استان آذربایجان شرقی 1402/09/01 1402/09/08
7358573 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای پیور پیاده رو ها در ناحیه صنعتی آخولا - طرح غیر عمرانی استان آذربایجان شرقی 1402/09/01 1402/09/08
7350452 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 150 ست کات اوت فیوز سیلیکونی و 150 ست برقگیر 24 کیلوولت استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 1402/09/07
7350449 مناقصه خرید 20 دستگاه تابلو 20 کیلوولت معمولی نوع N و 10 دستگاه تابلو 20 کیلوولت معمولی نوع Q – تغذیه ترانس استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 1402/09/07
7350442 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 54000 عدد انواع کانکتورهای کابل خودنگهدار استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 1402/09/07
7350441 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعیین پیمانکار کلید در دست اجرای پروژه های تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار مدیریت های برق اسکو و آذرشهر استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 1402/09/07
7308389 مناقصه لیست کوتاه انجام خدمات مشاوره و نظارت بر احداث ساختمان اداری و آتشنشانی استان آذربایجان شرقی 1402/08/24 1402/09/04
7299401 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 35 کیلومتر انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 1402/08/30
7299399 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 70 کیلومتر انواع هادی روکشدار به شرح اسناد مناقصه استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 1402/08/30
7252574 مناقصه احداث سفتکاری و نازک کاری 20 واحد کارگاهی در ناحیه صنعتی آخولا- با تعدیل - طرح غیر عمرانی استان آذربایجان شرقی 1402/08/09 1402/08/17
7252569 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه روشنایی معابر و اصلاح شبکه توزیع قدرت در شهرک صنعتی عجب شیر- طرح عمرانی استان آذربایجان شرقی 1402/08/09 1402/08/17
صفحه 1 از 84