مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح سیستم فرایندی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی - اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب و ... 1397/10/23 1397/10/29
مطالعات و طراحی فاز یک و دو ناحیه صنعتی و برق رسانی به ساختمان اداری در ناحیه صنعتی و.... 1397/10/23 1397/10/29
احداث ایستگاه پمپاژ و تجهیز و برق رسانی و فنس کشی آن و خط انتقال آب-زیر سازی و تهیه و اجرای آسفالت-ت... 1397/10/15 1397/10/19
احداث ایستگاه پمپاژ و تجهیز و برق رسانی و فنس کشی آن و خط انتقال آب- زیر سازی و تهیه و اجرای آسفالت... 1397/10/13 1397/10/19
احداث خیابان در قسمت کارگاه های کوچک شهرک صنعتی 1397/10/13 رجوع به آگهی
احداث ایستگاه پمپاژ و تجهیز و برق رسانی و فنس کشی آن و خط انتقال آب -تکمیل خط انتقال آب و اجرای قسمت... 1397/10/13 1397/10/19
واگذاری احداث پست های هوایی جهت نیرو رسانی برق به کارگاه های کوچک شهرک صنعتی فن آوری خودرو و تهیه و... 1397/10/08 1397/10/12
تهیه و اجرای آسفالت میدان اصلی شهرک صنعتی و احداث پست های هوایی جهت نیرو رسانی برق به کارگاه های کوچ... 1397/10/06 1397/10/12
اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب ـ قسمتی از شبکه داخلی گازرسانی 1397/10/06 1397/10/12
ایجاد فیدر خط 20 کیلوولت- طراحی و اجرای سامانه فتو ولتائیک متصل به شبکه برق 1397/10/06 1397/10/12
صفحه 1 از 49