مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث شبکه فاضلاب -احداث خیابان کارگاه های کوچک و لکه گیری و اصلاح جداول و تهیه و اجرای آسفالت - ار... 1398/07/30 1398/08/08
ـ احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی ـ تهیه و اجرای آسفالت و لکه گیری در شهرک صنعتی ـ... 1398/07/29 رجوع به آگهی
احداث شبکه فاضلاب - احداث خیابان و لکه گیری و اصلاح جداول و تهیه و اجرای آسفالت - ارائه خدمات حمل و... 1398/07/29 1398/08/08
احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت - تهیه و اجرای آسفالت و لکه گیری -احداث خیابان و جدول گذاری و ته... 1398/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فاضلاب در شهرک صنعتی بیلوردی- غیر عمرانی 1398/07/29 1398/08/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خیابان کارگاههای کوچک و لکه گیری و اصلاح جداول و تهیه و اجرای آسفالت... 1398/07/29 1398/08/08
احداث شبکه فاضلاب عمرانی(استانی) 1398/07/29 1398/08/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل در مأموریتهای درون شهری و برون شهری در سطح شهرک های ص... 1398/07/29 1398/08/08
احداث خیابان و تهیه و اجرای آسفالت ـ تهیه و اجرای آسفالت و لکه گیری ـ احداث خیابان و جدول گذاری و ته... 1398/07/28 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه فاضلاب 1398/07/25 1398/07/28
صفحه 1 از 65