مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002932 مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی و اپراتوری ایستگاه های پمپاژ منطقه 1401/09/10 رجوع به آگهی
6002436 مناقصه عملیات نصب انشعابات آب 1401/09/10 رجوع به آگهی
6002401 مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی و اپراتوری ایستگاههای پمپاژ 1401/09/10 رجوع به آگهی
6001723 مناقصه واگذاری احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1401/09/10 رجوع به آگهی
6001646 مناقصه انجام خدمات اپراتوری سامانه 122 1401/09/10 رجوع به آگهی
5999946 مناقصه آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار«تامین مالی، احداث و بهره برداری بخشی از تاسیسات فاضلاب 1401/09/09 رجوع به آگهی
5999940 مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1401/09/09 رجوع به آگهی
5999428 مناقصه واگذاری احداث و بهره برداری بخشی از تأسیسات فاضلاب 1401/09/09 رجوع به آگهی
5998461 مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری شبکه و انشعابات فاضلاب 1401/09/09 رجوع به آگهی
5994038 مناقصه واگذاری عملیات مدیریت بهره برداری شبکه و انشعابات فاضلاب 1401/09/08 رجوع به آگهی
5983245 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1401/09/05 رجوع به آگهی
5982303 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1401/09/05 رجوع به آگهی
5980982 مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه 1401/09/05 رجوع به آگهی
5980487 مناقصه تامین مالی، احداث و بهره برداری بخشی از تاسیسات فاضلاب 1401/09/03 رجوع به آگهی
5979627 مناقصه توسعه شبکه اب سطح شهرستان و ابرسانی 1401/09/03 رجوع به آگهی
5979624 مناقصه انجام خدمات مشترکین 1401/09/03 رجوع به آگهی
5979370 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 1401/09/03 رجوع به آگهی
5977811 مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1401/09/02 رجوع به آگهی
5970832 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی و ویدئومتری cctv در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970663 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی و ویدئومتری cctv در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب 1401/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 332