مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه لوله گذاری فاضلاب 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی : باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر ـ ترمیم و آسفالت ترانشه ها در سطح منطقه ـ تهیه مصالح و اجرای عملیات نازک کاری ساختمان اداری و نگهبانی و 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات بخش ساختمانی و تجهیزات الکترومکانیکال و ابزاردقیق ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب - عملیات احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ فاضلاب- اصلاح شبکه آب آشامیدنی روستاها 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی (اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستا ـ اصلاح شبکه فاضلاب ـ اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دیوار پیش ساخته بتنی یک طرف نما و متعلقات جهت حصارکشی سایت ایستگاه پمپاژ 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستا - اصلاح شبکه فاضلاب - اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی : باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر ـ ترمیم و آسفالت ترانشه ها در سطح منطقه ـ تهیه مصالح و اجرای عملیات نازک کاری ساختمان اداری و نگهبانی و 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب - عملیات احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ فاضلاب- اصلاح شبکه آب آشامیدنی روستاها 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری آب -عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین - عملیات بهره برداری و اپراتوری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ و مخازن 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستا- اصلاح شبکه فاضلاب- اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب در منطقه 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نصب انشعابات آب و تعویض کنتور در منطقه 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب 1400/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 284