مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی (حصارکشی اطراف و احداث ساختمان اداری ـ احداث خاکریز موقت و لوله گذاری فاضلاب د... 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری احداث شیرخانه و مخزن 2000 مترمکعبی آب بتنی مدفون و احداث ایستگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتی 1398/11/08 1398/11/08
واگذاری احداث شیرخانه و مخزن 2000 مترمکعبی آب بتنی مدفون - احداث ایستگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتی 1398/11/08 1398/11/08
حصارکشی اطراف و احداث ساختمان اداری و احداث خاکریز موقت و لوله گذاری فاضلاب در عرض رودخانه و ... 1398/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شیرخانه و مخزن2000 متر مکعبی آب بتنی مدفون... 1398/11/07 1398/11/08
واگذاری احداث شیرخانه و مخزن 2000 مترمکعبی آب بتنی - احداث ایستگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتی 1398/11/07 1398/11/08
واگذاری احداث شیرخانه و مخزن 2000 مترمکعبی آب بتنی مدفون 1398/11/07 رجوع به آگهی
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب 1398/11/07 رجوع به آگهی
احداث ایستگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتی 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 430