مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس 90c250 کیلویی و کلاس 100d400 کیلویی جهت مناطق پنجگانه و خ... 1397/12/01 رجوع به آگهی
اجرای شبکه فاضلاب مسیر ندامتگاه 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه و تهیه تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت کاتدیک خطوط... 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب 1397/12/01 رجوع به آگهی
احداث چهار باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب و عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه و عملیات... 1397/12/01 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه و تهیه تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت کاتدیک خطوط انتقال... 1397/11/30 رجوع به آگهی
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولا دار کلاس 250 c 90 کیلویی و ... 1397/11/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر اجرای تاسیسات آب و فاضلاب مناطق 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 364