مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی و ری تیوب دو دستگاه هیتر فشار قوی و یک دستگاه هیتر فشار ضعیف 1399/10/16 1399/10/20
بازسازی و ری تیوب دو دستگاه هیتر فشار قوی و یک دستگاه هیتر فشار ضعیف 1399/10/15 1399/10/20
به روزرسانی کامپیوترهای صنعتی سیستم کنترل DCS و تجهیزات بهره برداری و مهندسی یک واحد نیروگاه حرارتی 1399/09/16 رجوع به آگهی
به روز رسانی کامپیوتر های صنعتی سیستم کنترل DCSو تجهیزات بهره برداری ومهندسی 1399/09/15 1399/09/16
به روز رسانی کامپیوتر های صنعتی سیستم کنترل DCSو تجهیزات بهره برداری ومهندسی 1399/09/13 1399/09/16
بهینه سازی سیستم حفاظتی واحد 3 نیروگاه حرارتی 1399/09/13 1399/09/13
بهینه سازی سیستم حفاظتی واحد 3 نیروگاه حرارتی 1399/09/12 1399/09/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه بهینه سازی سیستم حفاظتی واحد 3 نیروگاه حرارتی شازند 1399/09/11 1399/09/13
تعویض ، اصلاح و بازسازی و نصب یوتیوب و تیوب شیت دو هیتر فشار قوی و یک هیتر فشار ضعیف نیروگاه حرارتی 1399/08/12 رجوع به آگهی
تعویض ، اصلاح و بازسازی و نصب یوتیوب و تیوب شیت دو هیتر فشار قوی و یک هیتر فشار ضعیف نیروگاه 1399/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22