مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات اساسی واحد 1398/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی 1398/09/04 1398/09/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه دو مرحله ای تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی شازند درسال 98 1398/09/03 1398/09/06
تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی 1398/08/29 رجوع به آگهی
خرید دو عدد استم والو مورد نیاز 1398/08/02 رجوع به آگهی
خرید دو عدد استم والو 1398/07/30 رجوع به آگهی
خرید یک ست دو عدد یاتاقان جهت یک واحد نیروگاه حرارتی 1398/07/18 1398/07/18
خرید یک ست(دو عدد) یاتاقان جهت یک واحد نیروگاه حرارتی در سال1398 1398/07/16 1398/07/18
خرید خدمات مشاوره نظارت بر قرارداد تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی 1398/06/16 1398/06/17
شناسایی و انعقاد قرارداد با مشاور جهت نظارت بر قرارداد تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی شازند 1398/06/13 1398/06/17
صفحه 1 از 17