مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کلید و سکسیونر پست های شهرک صنعتی 1397/12/01 1397/12/08
خرید تجهیز RTU و ترنسدیوسر 1397/12/01 رجوع به آگهی
توسعه یک بی ترانس قدرت در پست 132/20 کیلوولت 1397/11/16 1397/11/23
اصلاح خط 132 کیلوولت تغذیه پست 1397/11/09 1397/11/14
خرید 10 دستگاه سرور مرکز دیسپاچینگ 1397/11/06 1397/11/11
خرید تجهیزات، نصب ، تست و راه اندازی رآکتورهای پست 400 کیلو ولت 1397/11/03 1397/10/08
خرید کلید وسکسیونر پست های شهرک 1397/10/30 رجوع به آگهی
عملیات بهینه سازی و رفع معایب ساختمانی امور انتقال نیروی جنوب شرکت برق منطقه ای 1397/10/29 1397/11/04
واگذاری عملیات بهینه سازی و رفع معایب ساختمانی امور انتقال نیروی 1397/10/27 1397/11/04
توسعه یک بی ترانس قدرت در پست 132/20 کیلوولت 1397/10/24 1397/10/27
صفحه 1 از 79