مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری طبخ و توزیع سرو غذا کارکنان خود 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان خود 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات توسعه محوطه بتنی 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای انجام انتخاب پیمانکار مشاور MC جهت پروژه خرید و نصب بویلر HP برای مسیر اضافی کندانس واحد متانول 1399/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای انجام انتخاب پیمانکار مشاور MC جهت پروژه خرید و نصب بویلر HP برای مسیر اضافی کندانس واحد متانول 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعویض مبدل های E-2007 واحد متانول 1399/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه (30MT)PIPE HASTELLOY B2 1399/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ترمیم پوشش ضد اسید در محوطه مخازن و طبقات واحد اسید استیک خود 1399/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه مطالعاتی سبد بهینه توسعه بخش پایین دستی متانول و اسید استیک خود 1399/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح مطالعاتی بهینه سازی سیستم احتراق ریفرمرها 1399/09/23 1399/10/03
مناقصه عملیات فایر پروف واحد اسید استیک و نیز اجرای امور تنظیفات و نگهداری فضای سبز 1399/09/16 1399/09/19
مناقصه اجرای عملیات فایر پروف واحد اسید استیک 1399/09/13 1399/09/19
مناقصه واگذاری اجرای امور تنظیفات و فضای سبز مجتمع خود 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 11 آیتم STUD BOLT & 2UNIT 1399/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای تنظیفات و فضای سبز مجتمع 1399/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات احیا فوم های اطفا حریق AR-AFFF 1399/06/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح مطالعاتی بهینه سازی سیستم احتراق ریفرمرهای خود 1399/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ترمیم پوشش ضد اسید در محوطه مخازن و طبقات واحد اسید استیک خود 1399/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع 3 وعده غذا (صبحانه، ناهار و شام) 1399/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 1399/04/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14