مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی برقی موجود مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1398/10/26 رجوع به آگهی
تعمیر، سرویس و نگهداری 18 دستگاه آسانسور 1398/09/16 رجوع به آگهی
تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان 1398/08/30 رجوع به آگهی
نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود مرکز پزشکی 1398/08/29 رجوع به آگهی
تعمیر، سرویس و نگهداری 18 دستگاه آسانسور 1398/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور لاندری 1398/08/29 رجوع به آگهی
نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1398/07/02 رجوع به آگهی
به کارگیری 22 دستگاه خودروی سواری طرحدار (سمند، پژو پارس، ال نود) جهت ستاد مرکزی دانشگاه به منظور تر... 1398/06/24 رجوع به آگهی
تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان بیمارستان 1398/06/24 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان 1398/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6