مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری طراحی و ساخت المان نوروزی 1400/10/01 1400/10/02
مناقصه طراحی و ساخت المان نوروزی 1400/09/24 1400/10/02
مناقصه فراخوان طراحی المان نوروزی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری عملیات عمرانی شهرداری 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری عملیات عمرانی 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه برون سپاری عملیات عمرانی سطح شهر 1400/09/13 1400/09/16
مناقصه برون سپاری عملیات عمرانی سطح شهر 1400/08/28 1400/08/29
مناقصه برون سپاری عملیات عمرانی 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه برون سپاری عملیات عمرانی 1400/08/19 1400/08/29
مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/12 1400/08/16
مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/11 1400/08/16
مناقصه خرید ، حمل و پخش3000تن آسفالت و قیرپاشی تک کت و پریمکت معابر سطح شهر 1400/08/10 1400/08/16
مناقصه انجام امور اداری، پشتیبانی، خدماتی و آتش نشانی و نگهبانی بصورت حجمی 1400/08/06 1400/08/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام امور اداری، پشتیبانی، خدماتی و آتش نشانی و نگهبانی بصورت حجمی 1400/08/02 1400/08/09
مناقصه انجام امور اداری، پشتیبانی، خدماتی و آتش نشانی و نگهبانی بصورت حجمی 1400/08/01 1400/08/09
مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور اداری، پشتیبانی، خدماتی و آتش نشانی و نگهبانی بصورت حجمی 1400/07/12 1400/07/12
مناقصه انجام امور اداری، پشتیبانی، خدماتی و آتش نشانی و نگهبانی 1400/07/08 1400/07/12
مناقصه انجام امور اداری، پشتیبانی، خدماتی و آتش نشانی و نگهبانی بصورت حجمی 1400/07/08 1400/07/12
صفحه 1 از 12