کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388276 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل: خرید انواع کابل و خرید انواع چراغ خیابانی led استان خراسان جنوبی 1402/09/09 1402/09/11
7381800 مناقصه خرید کابل مفتولی مسی استان خراسان جنوبی 1402/09/07 1402/09/11
7381788 مناقصه خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف استان خراسان جنوبی 1402/09/07 1402/09/11
7381786 مناقصه خرید کابل خود نگهدار فشار ضعیف استان خراسان جنوبی 1402/09/07 1402/09/11
7381123 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل - خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف - خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف - خرید کابل خود نگهدار فشار ضعیف 4*70+25+25 - خرید انواع چراغ خیابانی led استان خراسان جنوبی 1402/09/07 1402/09/11
7305967 مناقصه 2 ردیف عنوان مناقصه شامل خرید انواع تابلو شماره یک به همراه کنتور - خرید انواع یراق الات گالوانیزه استان خراسان جنوبی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7300171 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع یراق الات گالوانیزه شبکه توزیع برق استان خراسان جنوبی 1402/08/22 1402/08/27
7300142 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید انواع تابلو شماره یک هوشمند به همراه کنتور استان خراسان جنوبی 1402/08/22 1402/08/27
7298138 مناقصه 2 ردیف عنوان مناقصه شامل : خرید انواع تابلو شماره یک به همراه کنتور - خرید انواع یراق الات گالوانیزه استان خراسان جنوبی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7282759 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد اجرای عملیات تامین برق متقاضیان نهضت ملی مسکن - تهیه و تامین کلیه کالاها لوازم و ابزار آلات و مصالح مورد نیاز و اجرای عملیات تامین برق استان خراسان جنوبی 1402/08/17 1402/08/20
7279281 مناقصه تهیه و تامین کلیه کالاها ،لوازم ،ابزارآلات و مصالح مورد نیازو تامین برق روستای استان خراسان جنوبی 1402/08/16 1402/08/20
7279188 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات تامین برق استان خراسان جنوبی 1402/08/16 1402/08/20
7279096 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد اجرای عملیات تامین برق متقاضیان نهضت ملی مسکن- تهیه و تامین کلیه کالاها لوازم و ابزار آلات و مصالح مورد نیاز و اجرای عملیات تامین برق روستا استان خراسان جنوبی 1402/08/16 1402/08/20
7264120 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف 2- خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف 3- خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 25+25+7*4 4- خرید ارسال پیامک برای مشرکین استان خراسان جنوبی 1402/08/13 1402/08/14
7260776 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ارسال پیامک برای مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی 1402/08/10 1402/08/14
7260346 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل مسی 278/د/402 استان خراسان جنوبی 1402/08/10 1402/08/14
7260333 مناقصه خرید انواع کابل الومینیوم فشار ضعیف استان خراسان جنوبی 1402/08/10 1402/08/14
7260323 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 70در 4 280/د/402 استان خراسان جنوبی 1402/08/10 1402/08/14
7258340 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف 2- خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف 3- خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 25+25+70*4 4- خرید ارسال پیامک برای مشترکین استان خراسان جنوبی 1402/08/10 1402/08/14
7231885 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار - انواع یراق آلات گالوانیزه - کابل مسی 1 در 25 استان خراسان جنوبی 1402/08/03 1402/08/06
صفحه 1 از 45