مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
supplying low Alumina refractory bricks plants the southern deputy 1398/09/05 رجوع به آگهی
supplying grinding media 1398/08/14 رجوع به آگهی
supplying and installation Gearing of kiln no (2) with accessories and kiln shell under the girth ge... 1398/08/11 رجوع به آگهی
supplying and installation Gearing of kiln no (4) with accessories and kiln shell under the girth ge... 1398/08/11 رجوع به آگهی
Alignment for kiln for cement plants 1398/07/17 رجوع به آگهی
Supplying iron Ore with fe2O3 60% for the plants of the southern deputy 1398/06/06 رجوع به آگهی
Supplying and installation complete new design composition burner system for rotary Kiln for cement... 1398/05/17 رجوع به آگهی
SUPPLYING (GEAR BOX FOR KILN OF AL NOORA CEMENT PLANT ) 1398/05/17 رجوع به آگهی
supplying ( 3 phases transformer 33/11 KV 7.5 MVA for cement plant 1398/04/31 1398/05/29
Supply Cement additives 1398/04/06 1398/05/13
صفحه 1 از 3