مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ایمن سازی 1398/04/16 رجوع به آگهی
ساخت و نصب مخزن هوایی آب شرب 30 متر مکعبی در مرکز انتقال نفت و تاسیسات 1398/02/03 رجوع به آگهی
ساخت و نصب مخزن هوایی آب شرب 30 متر مکعبی در مرکز انتقال نفت و تاسیسات 1398/01/25 رجوع به آگهی
پیمان خدمات فنی 1397/12/18 1397/12/28
واگذاری پیمان خدمات عمومی، نظافت و باغبانی مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت شمال به صورت حجمی 1397/12/18 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان خدمات عمومی، نظافت و باغبانی مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت شمال به صورت حجمی 1397/12/13 رجوع به آگهی
پیمان خدمات فنی 1397/12/12 1397/12/28
پیمان غذایی کارکنان 1397/11/16 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت 1397/11/15 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت به صورت حجمی 1397/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 25