مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت ساری به صورت حجمی 1397/11/08 رجوع به آگهی
نگهبانی ایستگاه های مخابراتی 1397/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی 1397/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان تعویض پوشش 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان تعویض پوشش 1397/08/21 رجوع به آگهی
پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین و ساختمانی منطقه 1397/08/12 رجوع به آگهی
پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین و ساختمانی 1397/08/02 رجوع به آگهی
شبکه حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت 1397/05/21 رجوع به آگهی
شبکه حفاظت الکترونیک 1397/05/10 رجوع به آگهی
تهیه و حمل مصالح کوهی 1397/01/26 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 25