مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأسیس،ساخت، تجهیز، راه¬اندازی و بهره برداری بخش رادیوتراپی جهت ارائه کلیه خ... 1398/07/22 1398/08/01
خرید پنج دستگاه هوارسان جهت نصب در بیمارستان 1398/07/04 1398/07/21
خرید پنج دستگاه هوارسان جهت نصب در بیمارستان 1398/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری... 1398/07/01 1398/07/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه¬اندازی، آموزش و گارانتی یک دستگاه اکسیژن... 1398/07/01 1398/07/04
نظافت و خدمات عمومی در خوابگاههای داخل شهر 1398/07/01 1398/07/04
امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری 1398/07/01 1398/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) ساری دانش... 1398/07/01 1398/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری در شبکه بهداشت و درما... 1398/07/01 1398/07/04
نقلیه جهت انجام امور اداری درون شهری و برون شهری 1398/07/01 1398/07/04
صفحه 2 از 45