مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی و نظافت بیمارستان ها - سرویس ایاب و ذهاب بیمارستان - نقلیه شبکه ها - مشارکت در... 1398/06/09 1398/06/13
تامین نیروی انسانی در خصوص استقرار الگوی ارتقای سلامت روانی و اجتماعی 1398/05/24 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای سقف عرشه فولادی و دیوارچینی طبقات ساختمان 1398/05/24 1398/05/28
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/05/16 1398/05/17
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در روانپزشکی و سوختگی زارع 1398/05/16 1398/05/17
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/05/16 1398/05/17
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا 1398/05/16 1398/05/17
مربوط به مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/05/14 1398/05/16
واگذاری امور مربوط به مناقصه تهیه مواد اولیه, طبخ و توزیع غذا بیمارستانهای تابعه 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به راه اندازی و استقرار الگوی ارتقای سلامت روانی و اجتماعی 1398/05/08 1398/05/15
صفحه 5 از 45