مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه تکمیل تاسیسات مخازن 1394/09/24 1394/09/28
واگذاری پروژه تکمیل تاسیسات مخازن بتنی 1394/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تکمیل تاسیسات مخازن بتنی 1394/07/14 1394/07/18
واگذاری پروژه تکمیل تاسیسات مخازن بتنی 1394/07/13 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تکمیل تاسیسات مخازن 1394/06/17 1394/06/21
واگذاری پروژه تکمیل تاسیسات مخازن بتنی 1394/06/16 رجوع به آگهی
تامین کالا و تجهیزات و همچنین اجرای توسعه دو فیدر 63 کیلوولت 1388/09/03 1388/09/18
تامین کالا و تجهیزات و همچنین اجرای توسعه دو فیدر 63 کیلوولت 1388/09/02 1388/09/17
عملیات تکمیلی احداث 2 مخزن بتنی و ذخیره سازی نفت خام جمعا به ظرفیت 1 میلیون بشکه 1388/05/31 1388/06/15
عملیات تکمیلی احداث 2 مخزن بتنی و ذخیره سازی نفت خام جمعا به ظرفیت 1 میلیون بشکه 1388/05/28 1388/06/12
صفحه 1 از 2