مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کاغذ A۴ 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره ساز بلو-ری 1400/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کاغذ A۴ 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ذخیره ساز بلو - ری 1400/03/10 1400/03/10
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 550(KVA) مورد نیاز قویه قضاییه 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور مدل ۳۱۵KVA 1399/12/13 1399/12/13
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور مدل 550KVA 1399/12/13 1399/12/13
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور مدل ۳۱۵KVA 1399/12/12 1399/12/13
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور مدل KVA550 1399/12/12 1399/12/13
مناقصه تعمیر، نوسازی و استاندارد سازی 3 دستگاه آسانسور ساختمانها 1398/02/30 1398/02/30
مناقصه تعمیر٬نوسازی و استاندارد سازی ۴ دستگاه آسانسور ساختمانها 1398/02/30 1398/02/30
مناقصه تعمیر، نوسازی و استاندارد سازی 4 دستگاه آسانسور ساختمان ها 1397/12/09 1397/12/08
مناقصه تعمیر، نوسازی و استانداردسازی 6 دستگاه آسانسور 1397/12/09 1397/12/08
مناقصه تعمیر، نوسازی و استاندارد سازی آسانسورها 1397/12/08 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر، نوسازی و استاندارد سازی آسانسورها 1397/12/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتور سیکلت 1397/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 100 دستگاه اسکنر 1397/05/20 1397/05/22
مناقصه تامین 1000 دستگاه چاپگر مورد نیاز قوه قضاییه 1397/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی 1397/05/20 1397/05/22
صفحه 1 از 14