مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر، نوسازی و استاندارد سازی 4 دستگاه آسانسور ساختمان ها 1397/12/09 1397/12/08
تعمیر، نوسازی و استانداردسازی 6 دستگاه آسانسور 1397/12/09 1397/12/08
تعمیر، نوسازی و استاندارد سازی آسانسورها 1397/12/08 رجوع به آگهی
تعمیر، نوسازی و استاندارد سازی آسانسورها 1397/12/07 رجوع به آگهی
اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتور سیکلت 1397/10/15 رجوع به آگهی
تامین 100 دستگاه اسکنر 1397/05/20 1397/05/22
تامین 1000 دستگاه چاپگر مورد نیاز قوه قضاییه 1397/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی 1397/05/20 1397/05/22
خرید 3000 دستگاه مانیتور 1397/05/20 1397/05/22
خرید 4000 دستگاه رایانه 1397/05/20 1397/05/22
صفحه 1 از 27