مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر- عملیات مرمت نهر و جدول و پیاده رو پروژه های توسعه محله ای 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات: - عملیات حفاری، افزایش ارتفاع، آزمایش پمپاژ و تجهیزات چاه - عملیات تهیه و اجرای شبکه آبرسانی اولویت های اجرایی فضای سبز و... 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز - عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات کلیه ساختمانها 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای خط کشی جهت ارتقاء ایمنی سطح معابر منطقه -عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات نگهداری فضای سبز - عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر- عملیات لکه گیری، مرمت نوار حفاری و روکش دستی آسفالت معابر 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات حفاری، افزایش ارتفاع، آزمایش پمپاژ و تجهیزات چاه - عملیات ساماندهی جداره ها و معابر شهری در سطح منطقه - عملیات تعمیر و نگهداری تأسیسات کلیه ساختمان های ستادی منطقه - تهیه ست ورزشی (دست... 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه احداث، تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال نیروگاه خورشیدی روی بام پارکینگ طبقاتی منطقه و بهره برداری از پارکینگ 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای سیمانکاری - عملیات حذف زوائد فیزیکی و پیرایش منظر شهری - عملیات لایروبی، نگهداری کانال ها و حوضچه های رسوبگیر - عملیات تهیه تجهیزات زمین های بازی کودکان بوستان ها 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر - عملیات مرمت، بهسازی و احداث نیرو جدول پیاد دروسازی پروژه های کوچک مقیاس و توسعه -- عملیات لکه گیری، عمرمت نوار حفاری و روکش دستی آسفالت معابر 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه (تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ـ عملیات نگهداری فضای سبز ) 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث، تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال نیروگاه خورشیدی روی بام پارکینگ طبقاتی منطقه و بهره برداری از پارکینگ مذکور 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات تهیه انواع تابلو و پایه تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه - عملیات احداث و بازپیرایی خیابان کامل سجاد شمالی منطقه - عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر و تقاطع های سطح نواحی سه... 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای سیمانکاری - عملیات حذف زوائد فیزیکی و پیرایش منظر شهری و ... 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه ذیل - عملیات اجرای سیمانکاری و - عملیات حذف زوائد فیزیکی و پیرایش منظر شهری و ... 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تهیه ست ورزشی (دستگاه بدنسازی پارکی) - عملیات تهیه تجهیزات زمین بازی کودکان- خرید مخازن پسماند - عملیات لایروبی و حفر چاه های جذبی 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مخازن پسماند 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات آذین بندی و نور پردازی موقت-عملیات رنگ آمیزی-عملیات تهیه و نصب بنر 1400/03/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات: - عملیات لکه گیری، مرمت نوار حفاری و روکش دستی آسفالت سطح معابر و... 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نگهداری مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز 1400/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13