مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 4500 تن ذرت سبز علوفه ای مرغوب 1398/07/02 1398/07/07
خرید 4500 تن ذرت سبز علوفات مرغوب 1398/07/01 1398/07/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمانکاری حفاظت و نگهبانی اماکن تحت پوشش شرکت سفیدرود بصورت حجمی 1398/06/10 1398/06/20
واگذاری حفاظت و نگهبانی اماکن تحت پوشش خود 1398/06/10 1398/06/20
خرید 4500 تن ذرت سبز علوفه ای مرغوب 1398/06/07 1398/06/16
خرید ذرت سبز علوفه ای 1398/06/07 1398/06/16
خرید ذرت سبز علوفه ای 1398/06/06 1398/06/16
واگذاری انجام امور کارگری و خدماتی واحد گاوداری 1398/02/03 1398/02/10
واگذاری انجام امور کارگری و خدماتی واحد گاوداری 1398/02/02 1398/02/10
صفحه 1 از 1